If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Catalan Language and Culture

Arxiu de notícies

Cerca de notícies


  

News archive

12/23/2010
VIIIè Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua
Cartell

20, 21, i 22 de juny de 2011

Els propers dies 20, 21 i 22 de juny se celebrarà a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona el VIIIè Col·loqui Internacional “Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua”, que organitza el Grup d'Història de la Llengua de la Universitat de Girona. 

Aquesta sèrie de congressos es van iniciar l’any 1991, i ha portat a Girona alguns dels especialistes més reconeguts en el món de la filologia i de la història de les llengües romàniques. Després d’un període d’inactivitat, aquest any es reprèn el Col·loqui amb la voluntat de tractar i de debatre, com sempre, aspectes teòrics i metodològics de la disciplina de la història lingüística, però també amb l’objectiu de transcendir l’espai romànic per assolir un ressò més ampli del seu treball.

En aquesta ocasió, sota l’epígraf de L’espai de les llengües, els més de cinquanta participants que han confirmat la seva assistència centraran les seves reflexions en els processos d’emergència de noves llengües i en la mort de les llengües, temes de gran actualitat i fonamentals per entendre el paper de les llengües en el món globalitzat. Les sessions s’articularan a l’entorn de tres eixos principals:

1.     El concepte de llengua.

2.     La distància lingüística i la magnitud de les llengües.

3.     Llengua i dialectes: un procés d’ocultació.

La discussió entre els especialistes, que és una de les característiques més rellevants d’aquest col·loqui, s’estructurarà a l’entorn de les ponències següents:

Josep M. Nadal i Francesc Feliu (Universitat de Girona): Sobre invencions necessàries: elogi de la lingüística.

Carme Junyent (Universitat de Barcelona): És possible un concepte de llengua universal?

José Luís Mendívil (Universidad de Zaragoza): El concepto de lengua natural. El lenguaje y las lenguas desde el punto de vista biolingüístico.

Jean Michel Eloy (Université de Picardie-Jules Verne): La question de la distance linguistique et le concept de langue.

John E. Joseph (University of Edinburg): The Discursive Politics of Making and Contesting Languages.

Henri Boyer (Université Paul-Valéry-Montpellier III): L'impact des représentacions sociolinguistiques (un questionement d'ordre théorique et d'ordre practique).

Juan Carlos Moreno (Universidad Autónoma de Madrid): Lengua, dialecto y población de competencias.

Paolo D’Achille (Università degli Studi di Roma III): Per una storia dei rapporti tra lingua italiana e dialetti: aspetti generali e problemi particolari.

Ramon Sistac (Universitat de Lleida): De la construcció de la llengua a la destrucció dels dialectes.

Rosanna Sornicola (Università degli Studi di Napoli - Frederico II): Abbiamo bisogno di una lingüística emozionale?

L’organització del VIIIè Col·loqui Internacional “Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua” és a càrrec de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, i hi col·laboren el Departament de Filologia i Comunicació i l’Observatori de les Llengües d’Europa i la Mediterrània, de la Universitat de Girona.

 

Contacte:Olga Fullana (olga.fullana@udg.edu)

 

Fulletó-programa informatiu (Català)

Flyer-Programme (English)

Cartell del Congrés

 

 
Per a més informació consulteu la documentació adjunta:

Marc teòric (Català)

Formulari d'inscripció - Registration form

 

2a Crida de comunicacions (Català) - TANCADA

2nd Call for papers (English) - CLOSED

 

 

1a Crida de comunicacions (Català)

1st Call for papers (English)