If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Catalan Language and Culture

Arxiu de notícies

Cerca de notícies


  

News archive

11/10/2010
Seminari Internacional "La fi dels trobadors? L'espai occitanocatalà als segles XIII i XIV: Velles preguntes i noves interpretacions"
Fitrobadors

Sala de l'ILCC, 25 i 26 de novembre

La noció de la desaparició de la cultura trobadoresca durant el s. XIII, habitual en els estudis sobre l’Edat mitjana europea, presenta diversos problemes tant si s’aplica a l’anàlisi de la literatura trobadoresca como a la interpretació de les tradicions nacionals que en deriven.

Aquesta simplificació es basa en premisses que convé replantejar amb urgència:

-- En primer lloc, el caràcter unitari dels trobadors, des dels seus orígens al s. XII fins a la seva defunció al 1300.

-- En segon lloc, la interpretació com a decadent del període posterior a la croada albigesa de principis del s. XIII (que comporta la destrucció de la xarxa de corts nobiliàries occitanes que havia mantingut econòmicament a trobadors i joglars i adoptat la seva poesia como a marca de noblesa i moda cortesana).

-- En tercer lloc, el paper de l’Escola de Tolosa, a principis del s. XIV, com a motor d’un canvi radical en la producció poètica occitana per criteris de control religiós i per manca de poetes professionals. Aquests tres supòsits han afavorit una interpretació de les tradicions líriques ‘nacionals’ posteriors com a hereves dels trobadors antics, prescindint de l’estudi de les obres del s. XIII que constitueixen la seva font immediata, i han impulsat una lectura de la poesia i la literatura occitanes tardanes carregada de prejudicis sobre la seva mediocritat i adotzenament, sense tenir en compte la seva plena vinculació a les tendències europees contemporànies.
 

Alguns estudis recents han començat a alterar i a enriquir la visió sobre aquest període, amb treballs monogràfics sobre diversos autors i també sobre el seu context cultural i, especialment, intel·lectual. S’estan assentant així les bases per a una nova interpretació de conjunt que, fins al moment, només havia estat reclamada però no intentada. La nostra trobada internacional pretén unir en un mateix esdeveniment els investigadores, principalment joves, que s’han endinsat en aquesta selva inexplorada, les aportacions dels quals (sempre valorades molt positivament, encara que de manera aïllada) no s’han articulat de manera conjunta.

 

Vegeu el PROGRAMA DE SESSIONS.