Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Arxiu d'activitats

Cerca d'activitats


  

Recull d'activitats

Camilla Talfani (Université Toulouse - Jean Jaurès): "Reflexió sobre la scripta dels cançoners trobadorescos i les possibles fonts comunes dels cançoners R i Sg" (seminari de recerca de l'ILCC)
 
Inici:
15/09/2017 12:00
Fi:
15/09/2017 14:00
Lloc:
Sala de l'ILCC (Fac. de Lletres, St. Domènec II, 5è pis)
Organitza:
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Inscripcions:
Assistència lliure i gratuïta

El proper divendres, 15 de setembre de 2017 tindrà lloc la 6a sessió del Seminari de recerca de l'ILCC 2017:

Camilla Talfani (Université Toulouse - Jean Jaurès)
"Reflexió sobre la scripta dels cançoners trobadorescos i les possibles fonts comunes dels cançoners R i Sg" (seminari de recerca de l'ILCC)

Sala de l'ILCC

Assistència lliure i gratuïta

 

 


Les analogies entre el cançoner tolosà R (Biblioteca Nacional de França, fr. 22543) i el català Sg (Biblioteca Central de Catalunya, ms. 146), tots dos datables al segle XIV, han estat reconegudes pels estudiosos i pels editors dels trobadors copiats en els dos còdexs, tant des del punt de vista de la crítica «interna» com «externa». Tot i això mai no ha estat investigada la natura de les possibles fonts comunes i la direcció en la qual van actuar. El meu estudi vol ocupar-se no tant de la coincidència de les lliçons substancials testimoniades pels mateixos textos, sinó de les lliçons formals, o sigui dels trets lingüístics de les peces, a fi d’intentar reconstruir una compilació que ha servit probablement per als dos cançoners o per als seus respectius models. En aquest seminari es volen il·lustrar els primers resultats d’aquesta recerca i les hipòtesis que ja hem pogut avançar.