Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Arxiu d'activitats

Cerca d'activitats


  

Recull d'activitats

Nicolò Messina (Universitat de Girona), "Materiali e strumenti per un'edizione criticogenetica di testi letterari contemporanei" (Seminaris de recerca de l'ILCC)
 
Període:
Divendres 16 d'abril, a les 12 h
Lloc:
Sala de l'ILCC (Facultat de Lletres, Ed. Sant Domènec II, 5è pis)
Organitza:
Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Nicolò Messina (Universitat de Girona)

"Materiali e strumenti per un'edizione criticogenetica di testi letterari contemporanei"

(Seminaris de recerca de l'ILCC)

 

 

Amb una formació filològica clàssica (tesi en Llatí medieval, Università di Palermo), NICOLÒ MESSINA és Doctor Europeu en Filologia italiana (Universidad Complutense de Madrid). Ha exercit tasques docents i de recerca a les Universitats de Palerm, Santiago de Compostel·la, Complutense de Madrid i, a Xile, a les de Santiago (USACH) i Catòlica (PUC). És professor de la Universitat de Girona des de l'any 2001.

S’ha acostat a la cultura hispano-llatina dels segles VII-IX, publicant també algunes edicions crítiques. Entre les seves aportacions destaquen Le citazioni classiche nelle Etymologiae di Isidoro di Siviglia; Pseudo-Eugenio di Toledo. Speculum per un nobile visigoto; Lat. BN 10029 ‘squamosalosum’?; Ecce Ymnus Bartholomei Apostoli Quem Fecit Leo Melfitanus Tol. ABC 35.6 Eterne prolis patris et inclite.

Dins de la filologia italiana, els seus interessos de recerca són lingüisticoliteraris i ecdòtics. Ha publicat assaigs sobre la llengua d'alguns autors italians contemporanis (E. Morante, L. Sciascia, V. Consolo, S. Vassalli, E. Brizzi), ha assessorat les traduccions al gallec de Marcovaldo i I nostri antenati d'Italo Calvino, i al castellà de Nottetempo, casa per casa de V. Consolo, i ha editat la versió castellana d'una Antología de la poesía siciliana contemporánea (1989) i del relat Las lentejas de Villalba de V. Consolo (2000). Del mateix autor ha enllestit la edició criticogenètica de la novel·la Il sorriso dell’ignoto marinaio, publicada [isbn: 978-84-692-0074-2] dins la colecció «E-Prints Complutense» (http://eprints.ucm.es/8090/). És membre del Consell de redacció de la revista Quaderns d’Italià.