Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Documents

Documents

     
 
 
total items   12   items x page            
   
  Document Size [Kb]
    1. DOCUMENT DE REFLEXIÓ ESTRATÈGICA ILCC 2010-2013.pdf 161,00 KB
    1.1 Annex I Institut de Llengua i Cultura Catalanes, 25 anys de recerca en filologia catalana.pdf 137,00 KB
    1.2 Annex II Els instituts universitaris de recerca en filologia a l’estat espanyol.pdf 144,00 KB
    2. Convocatòria Consell ordinari ILCC 22-01-2010.pdf 40,00 KB
    3. Acta Consell ordinari ILCC 22-01-2010.pdf 105,00 KB
    Acord intern Càtedra Josep Pla_ILCC.pdf 1,62 MB
    Acord intern ODELLEUM-ILCC.pdf 1,69 MB
    AJUTS A LA TRADUCCIÓ_2012_Resolució.pdf 8,00 KB
    AJUTS TRADUCCIÓ 2012.pdf 43,00 KB
    Conveni ILCC_Paidia Technologies_2010.pdf 814,00 KB
 
page 1 of 2