If the contents are not translated, you can use the automatic translator

UdG Institute
Institute of Catalan Language and Culture

Convenis

Contact

Institut de Llengua i Cultura Catalanes
[Institute of Catalan Language and Culture]

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona (SPAIN) mapa
Tel: +34 972 41 82 31
Fax: +34 972 41 82 30

ilcc@udg.edu

www.udg.edu/ilcc

Convenis

Relació de convenis, acords i contractes signats per l'ILCC amb altres institucions i organismes des de 2010Resultat d'imatges de ajuntament la jonquera logo


CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA

El conveni signat el febrer de 2017 entre l'Ajuntament de La Jonquera i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes i la Càtedra de Patrimoni Literari, tenia com a objecte regular la col·laboració per realitzar una investigació sobre la literatura catalana relacionada amb el territori de Requesens i l’edició d’un itinerari literari autoguiat amb els continguts recollits.

Vegeu el conveni

Resultat d'imatges de ajuntament vilabertran logo


CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE VILABERTRAN

El conveni signat el desembre de 2016 entre l'Ajuntament de Vilabertran i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes i la Càtedra de Patrimoni Literari, tenia com a objecte regular la col·laboració per realitzar una investigació sobre la literatura catalana relacionada amb el municipi de Vilabertran i l’edició d’un itinerari literari autoguiat amb els continguts recollits.

Vegeu el conveni


Resultat d'imatges de editorial gavarres logo


CONVENI DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I EDITORIAL GAVARRES SL

El conveni signat el juliol de 2016 entre l’Editorial Gavarres SL i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, tenia com a objecte regular la col·laboració per treballar conjuntament en el camp de la situació lingüística del català en els territoris de frontera, amb un àmbit concret d’actuació al Rosselló i el conjunt de la Catalunya Nord.

 

Resultat d'imatges de universite toulouse jaures 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONA I LA UNIVERSITAT DE GIRONA (INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES) PER A L'ORGANITZACIÓ D'UN CONGRÉS DE LITERATURA MEDIEVAL SOBRE TROBADORS

El conveni signat el febrer de 2016 entre l’Université de Toulouse Jean Jaurès i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, tenia com a objecte regular la col·laboració en l'organització d'un congrés sobre literatura medieval trobadoresca.

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONA I LA UNIVERSITAT DE GIRONA (INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES) PER A L'ORGANITZACIÓ D'UN CONCERT DE MÚSICA LÍRICA MEDIEVAL

El conveni signat el juny de 2015 entre l’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, tenia com a objecte regular la col·laboració en l'organització d'actes de difusió de la cultura catalana medieval, en el marc de la commemoració del 750è aniversari del naixement de Ramon Muntaner i el congrés "Ramon Muntaner: Fets, dits i 'veres veritats' organitzat per l'ILCC i l'Ajuntament de Peralada.

Vegeu el conveniCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT DE GIRONA (INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES) PER A LA PUBLICACIÓ AL PORTAL LLETRA DE LA UOC CONTINGUTS DE LITERATURA CATALANA DE L'EDAT MODERNA CREATS PEL GRUP DE LITERATURA DE L'EDAT MODERNA DE L'ILCC

L'addenda al conveni general entre la UOC i la UdG, signada el març de 2014, entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, té com a objecte regular la col·laboració en la creació i difusió per via digital de continguts sobre autors, corrents i característiques pròpies de la literatura catalana de l'Edat Moderna elaborats pel grup de Literatura de l'Edat Moderna de l'ILCC, que actualment no es troben a la xarxa.

Vegeu el document de l'acord

ACORD INTERN DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES I LA CÀTEDRA  DE JOAN VINYOLI DE POESIA CONTEMPORÀNIA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

A través d'aquest acord, signat el maig de 2013, la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània i l'ILCC regulen els termes de la seva col·laboració:

D'una banda, l'ILCC, mentre la seva dotació de personal així ho permeti, prestarà el servei de gestió tècnica i administrativa a la Càtedra Joan Vinyoli, de manera que aquesta no hagi d'invertir part del seu pressupost en aquest capítol. Al seu torn, l'ILCC podrà comptabilitzar els indicadors de recerca (convenis de transferència i obtenció d'ajuts) en la seva memòria d'activitats, en concepte de resultats de la gestió tècnica i administrativa duta a terme per a la Càtedra Joan Vinyoli. D'aquesta manera, s'estableix una relació equitativa i de benefici recíproc per a les dues parts.

 

Vegeu l'acord
ACORD INTERN DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES I LA CÀTEDRA  DE PATRIMONI LITERARI MARIA ÀNGELS ANGLADA - CARLES FAGES DE CLIMENT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

A través d'aquest acord, signat el febrer de 2013, la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada - Carles Fages de Climent i l'ILCC regulen els termes de la seva col·laboració:

D'una banda, l'ILCC, mentre la seva dotació de personal així ho permeti, prestarà el servei de gestió tècnica i administrativa a la Càtedra de Patrimoni Literari, de manera que aquesta no hagi d'invertir part del seu pressupost en aquest capítol. Al seu torn, l'ILCC podrà comptabilitzar els indicadors de recerca (convenis de transferència i obtenció d'ajuts) en la seva memòria d'activitats, en concepte de resultats de la gestió tècnica i administrativa duta a terme per a la Càtedra de Patrimoni Literari. D'aquesta manera, s'estableix una relació equitativa i de benefici recíproc per a les dues parts.

Vegeu l'acord

 

 

ACORD INTERN DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES I LA CÀTEDRA JOSEP PLA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

A través d'aquest acord, signat el novembre de 2012, la Càtedra Josep Pla i l'ILCC regulen els termes de la seva col·laboració:

D'una banda, l'ILCC, mentre la seva dotació de personal així ho permeti, prestarà el servei de gestió tècnica i administrativa a la Càtedra Josep Pla, de manera que aquesta no hagi d'invertir part del seu presspost en aquest capítol. Al seu torn, l'ILCC podrà comptabilitzar els indicadors de recerca (convenis de transferència i obtenció d'ajuts) en la seva memòria d'activitats, en concepte de resultats de la gestió tècnica i administrativa duta a terme per a la Càtedra Josep Pla. D'aquesta manera, s'estableix una relació equitativa i de benefici recíproc per a les dues parts.

 

Vegeu l'acord

 

 

ACORD INTERN DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES I L’OBSERVATORI DE LES LLENGÜES D’EUROPA I DE LA MEDITERRÀNIA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

A través d'aquest acord, signat el novembre de 2012, l'ODELLEUM i l'ILCC regulen els termes de la seva col·laboració:

D'una banda, l'ILCC, mentre la seva dotació de personal així ho permeti, prestarà el servei de gestió tècnica i administrativa a l'ODELLEUM, de manera que aquest no hagi d'invertir part del seu presspost en aquest capítol. Al seu torn, l'ILCC podrà comptabilitzar els indicadors de recerca (convenis de transferència i obtenció d'ajuts) en la seva memòria d'activitats, en concepte de resultats de la gestió tècnica i administrativa duta a terme per a l'ODELLEUM. D'aquesta manera, s'estableix una relació equitativa i de benefici recíproc per a les dues parts.

 

Vegeu l'acord

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

La col·laboració científica entre l'ILCC i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries es va iniciar l'any 2000, i els seus termes van ser actualitzats l'any 2010 amb la signatura d'un nou conveni de col·laboració. L'esmentat conveni indica els termes establerts entre l'ILCC i  l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per a l’organització del cicle de conferències del festival terra de Trobadors, de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica i de la coedició de la revista Mot so razo.

L’Institut de Llengua i Cultura Catalanes col·labora amb l'Ajuntament de Castelló d'Empúries-Centre d'Estudis Trobadorescos en l’organització i la coordinació del cicle de conferències de temàtica medieval i literària del festival Terra de Trobadors, així com en la composició del tribunal seleccionador del premi de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica.

D'altra banda, també participa en la coedició de la revista Mot so razo, amb la coordinació científica de la publicació i amb l’encàrrec, edició i preparació de textos i il·lustracions fins al lliurament per a la seva compaginació.

 

Vegeu el conveni

 

 

 

CONVENI DE COĿLABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS I LA UNIVERSITAT DE GIRONA (INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES)

El conveni signat el novembre de 2010 entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, tenia com a objecte regular la col·laboració en l’edició de l’obra Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis conservats en biblioteques públiques. Volum I, que es va publicar el 2012, i que va comptar amb una`àmplia participació científica de membres de l'ILCC.

 

Vegeu el conveni

 

 

CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I PAIDIA TECHNOLOGIES

Aquest contracte art. 83, signat el juny de 2010, va consistir en un assessorament sobre un joc informàtic d’estratègia sobre la batalla de Jaume I a Portopí per part de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, sota la direcció del professor Xavier Renedo.

 

Vegeu el contracte