If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Catalan Language and Culture

Conferences & Seminars

Contact

Institut de Llengua i Cultura Catalanes
[Institute of Catalan Language and Culture]

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona (SPAIN) mapa
Tel: +34 972 41 82 31
Fax: +34 972 41 82 30

ilcc@udg.edu

www.udg.edu/ilcc

Conferences&Seminars

CONFERENCES AND SEMINARS

 

 

2012

 

 MAY

May 25th- M. Rosa Serra, "L'obra catalana de Pau Puig" (Seminaris de recerca ILCC)

 

 APRIL

 April 27h - Joan Mascaró (UAB): "El concepte de llengua i la història de la llengua catalana" (Seminaris de recerca   ILCC)

 

JANUARY

January 20th - Anne-Marie Chabrolle-Cerretini: "'Ensayo sobre las lenguas del nuevo continente', W. von Humboldt (1812). Un escrit modern per a l'estudi de la diversitat lingüística" (Seminaris de recerca de l'ILCC)

  

January 13th - Lola Badia (UB): "Redissenyar la història de la literatura catalana medieval i moderna" i Francisco Rico (UAB) "Vieja y nueva filología" (Sessió extraordinària dels Seminaris de recerca de l'ILCC)

 

 

2011

 

DECEMBER

December 16th - Agnès Prats (ILCC), "L'escriptura narrativa d'Eduard Girbal Jaume" i Verònica Zaragoza (ILCC), "Posà-la per ser humil en la muntanya més alta..." (Seminaris de recerca ILCC)

 

December 15-16th - Congreso internacional: Textos castigados. La censura literaria en el Siglo de Oro

 

NOVEMBER

November 11th - Maria Josepa Gallofré (UAB), "Cultura catalaa i franquisme", (Seminari de recerca de l'ILCC) 

 

OCTOBER

October 7h - Francesca Romana UCCELLA (UdG), "Espais literaris patrimonialitzats" (Seminari de recerca de l'ILCC) 

 

SEPTEMBER

September 23th -  Anna RADAELLI (La Sapienza, Roma), "Sulle 'dansas' nella collezione di Castelló d’Empúries"  (Seminari de recerca de l'ILCC) 

 

September 22-23th - Seminari Internacional "Les altres guerres de religió: Catalunya, Espanya i Europa (segles XVI-XIX)". Organitza: IRH. Col·labora: Grup de Llengua i Literatura de l'Edat Moderna (ILCC) i Grup de Literatura Espanyola (ILCC)  

 

September 14-16th - Seminari Internacional "Coses vistes, coses llegides. L'Edat d'or del periodisme literari a Catalunya, Espanya i Europa (1906-1936)". Organitza: Grup de Literatura Contemporània (ILCC) - Càtedra Josep Pla

  

JUNE

JUNE 20-22th - Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua "L'espai de les llengües". Organitza: Grup d'Història de la Llengua (ILCC) - ODELLEUM

 

JUNE 10th -  Marina NAVÀS (ILCC), "El cançoner Registre Cornet i la lírica del primer Tres-cents" i M. Victòria RODRÍGUEZ (ILCC), "El cançoner de Carpentràs i la narrativa catalana en vers"  (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

MAY

May 13th -  Eulàlia MIRALLES (UOC-ILCC), "La memòria de les dones a l'Edat Moderna"  (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

APRIL

April 15th -  Xavier LUNA-BATLLE (UAB), "Els textos rossellonesos no literaris de l’època moderna i el projecte Scripta"  (Seminari de recerca de l'ILCC)

  

MARCH

March 25th - Jordi SALA (ILCC), "La relació entre el Ben cofat i l’Altre i el Misterio de Quanaxhuata de Josep Carner: l’autotraducció del text com un exercici de reescriptura" (Seminari de recerca de l'ILCC)
 

FEBRUARY

February 25th - Fulvio Delle Donne (Università della Basilicata), "La storiografia dell'epoca di Alfonso il Magnanimo: studio della tradizione catalana e le innovazioni umanistiche" (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

February 4th - Víctor Martínez-Gil (UAB), "L'edició crítica de Salvador Espriu" (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

 

2010

 

NOVEMBER

November 25-26th - Seminari Internacional "La fi dels trobadors? L'espai occitanocatalà als segles XIII i XIV: velles preguntes i noves interpretacions". Organitza: Grup de Literatura Medieval 

 
November 24-26th - Coloquio Internacional "Literatura en la Guerra de los Treinta Años". Organitza: Grup de Literatura Espanyola
 
 

OCTOBER

October 22th - Agostino BISTARELLI, "Le ‘scritture dell’esilio’: militari ed intellettuali italiani in Catalogna durante il “Trienio liberal”  (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

JUNE

June 15-17th - Ruth HARVEY,  (Royal Holloway, Univ. of London), "Troubadours, Courts and Courtly Culture in the Twelfth Century" (Seminari del Doctorat en Ciències humanes i de la cultura, en col·laboració amb l'ILCC) 

 

June 4th - Narcís FIGUERAS, "Francesc Calça: una disputatio retòrica sobre els orígens" (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

MAY

May 14th - Albert ROSSICH i Pep VALSALOBRE (Universitat de Girona), "Sobre la magnitud del replegament cultural i literari de la segona meitat del Cinccents a Catalunya" (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

APRIL

April 16th - Nicolò MESSINA (Universitat de Girona), "Materiali e strumenti per un'edizione criticogenetica di testi letterari contemporanei" (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

MARCH

March 23th - Hans Ulrich GUMBRECHT (Stanford University), "Per què hem de retornar als clàssics?" (Seminari de recerca de l'ILCC) 

 

March 19th - Pep VALSALOBRE (Universitat de Girona), "Poesia barroca i art universal. Punts d'encontre" (Seminari de recerca de l'ILCC) 

 

March 12th - Xavier LAMUELA (Universitat de Girona), "Institucions socials i institució de les llengües" (Seminari de recerca de l'ILCC) 

 

March 4th - SEMINARI INTERNACIONAL "Maurras a Catalunya. Elements per a un debat"

 

FEBRUARY

February 19th - Leonardo FRANCALANCI (Universitat de Girona), "Qüestions al voltant del comentari de Bernardo Ilicino als Triumphi de Petrarca" i Clara VILARRASA (Universitat de Girona), "Problemes i mètodes d'una tesi doctoral. El cas de Carles Grandó" (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

JANUARY

January 22th - Jordi CORNELLÀ (Bangor University, UK)), "Tradició, censura i represa als anys 60: un nou marc interpretatiu per a la política cultural del règim franquista" (Seminari de recerca de l'ILCC) 

 

January 19th - Mari Jose OLAZIREGI (Universitat del País Basc), "Narrativa vasca actual, entre la memoria y el deseo" (Seminari de recerca de l'ILCC) 

   

 

2009
 

 

DECEMBER

 

December 18th - Albert ROSSICH (ILCC),  "Criteris lingüístics per a l'atribució de les poesies de Francesc Vicent Garcia" (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

December 4th - Clara BARNADA (ILCC), "La construcció del català contemporani des de La Veu de Catalunya" i Marta PASQUAL (ILCC), "Aproximació a les reescriptures de Joan Sales" (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

 

NOVEMBER

November 12-14th- CONGRÉS INTERNACIONAL"Francesc Eiximenis, sis-cents anys (1409-2009)"

 

November 6th - Pär LARSON (CNR - Opera del Vocabolario Italiano, Florència) "Tra lessicografia, storia della lingua e filologia italiana: strumenti vecchi e nuovi" (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

JUNE

June 19th - Joan R. RESINA (Stanford University) "L'angle mort de la memòria històrica: la repressió de Catalunya en l'imaginari històric espanyol" (Seminaris de recerca de l'ILCC)

 

June 3-5th - Fabio ZINELLI (École Pratique des Hautes Études, París), «Stratigrafia linguistica di testi romanzi: canzoneri, il Trésor e la Legenda aurea» (Seminari del Doctorat en Ciències humanes i de la cultura, en col·laboració amb l'ILCC)

 

MAY

May 29th - Miriam CABRÉ "La circulació de la lírica a la Catalunya medieval: problemes metodològics i historiogràfics" (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

May 8th - Xavier PLA "Problemes filològics en l'edició de textos contemporanis: el cas d'Eugeni d'Ors" (Seminari de recerca de l'ILCC)

 

APRIL

April 24th - Josep M. NADAL "Què són les llengües?" (Seminari de recerca de l'ILCC)

 


 

PREVIOUS CONFERENCES AND SEMINARS [Catalan version]

 

Una de les activitats més importants de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes és la celebració anual dels Col·loquis Internacionals «Problemes i Mètodes». La intenció d’aquests col·loquis és reunir durant una setmana investigadors nacionals i internacionals especialitzats en el tema escollit per a la trobada: historiadors de la llengua i de la literatura de l’àmbit de les llengües romàniques, disposats a intercanviar punts de vista i experiències de recerca.

Els col·loquis anuals de Girona són una iniciativa que va sorgir fa alguns anys per propiciar la discussió teòrica sobre problemes i mètodes de la història de la llengua. Hem comptat fins ara amb la intervenció de prestigiosos especialistes com Alberto Varvaro (Universitat de Nàpols), Rita Librandi (Universitat de Nàpols), Francesco Bruni (Universitat de Venècia), Mirko Tavoni (Universitat de Pisa), José Antonio Pascual (Universitat de Salamanca), Gilles Roques (CNRS/França), Maria Leonor Carvalhão (Universitat de Lisboa), Gregorio Hinojo (Universitat de Salamanca), Germà Colon (Universitat de Basilea), Robert Archer (Universitat de Durham), Jean Eygun (Universitat de Montpeller), Bernard Cerquiglini (Universitat de París), Arthur Terry (Universitat d'Essex), Juan Ramon Lodares (Universitat Autònoma de Madrid), Marie Claire Zimmermann (Universitat de París), Juan Manuel Cacho Blecua (Universitat de Saragossa), Francisco Gimeno (Universitat de València), entre d’altres. L’any 1996 es va decidir d’intercalar els Col·loquis d’Història de la Llengua amb Col·loquis dedicats a la Literatura Catalana Antiga (s.XIII al XIX). Fins ara s’han organitzat quatre edicions d’aquests segons simposis: un dedicat al poeta valencià Ausiàs March, un altre als aspectes del Teatre català antic, un sobre literatura i cultura als segles XIII al XV, i un darrer sobre les relacions entre història i llegenda al Renaixement.

VI Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: Francesc Fontanella i el seu temps

Podeu consultar aquí la pàgina amb la informació del Col·loqui.

V Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: Literatura profètica a la Corona d'Aragó i a la Mediterrània occidental (s. XIII-XVII)

Podeu consultar aquí la pàgina amb la informació del Col·loqui.

IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: Història i llegenda al Renaixement

El IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga Història i llegenda al Renaixement, organitzat per l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Secció Francesc Eiximenis i dirigit per Mariàngela Vilallonga, va celebrar-se els dies 8-11 de juliol del 2002 a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. El Col·loqui, que va centrar-se plenament en el gènere de la historiografia produïda als Països Catalans durant el Renaixement, va comptar amb la participació d'un ampli col·lectiu d’estudiosos, des d’investigadors i professors universitaris, professors de secundària i estudiants de tercer cicle dels estudis de Filologia Llatina, Filologia Catalana i Filologia Hispànica. Varen encarregar-se sis ponències a prestigiosos especialistes internacionals en les matèries objecte d’estudi, que varen ser complementades, matisades i enriquides per vint-i-set comunicacions i per una Taula rodona sobre els criteris d’edició de textos llatins humanístics.
Participants: Jocelyn N. Hillgarth (Pontifical Institute of Mediaeval Studies de Toronto), Joan F. Alcina (Universitat Rovira i Virgili), Eulàlia Duran (Universitat de Barcelona), Massimo Miglio (Università della Tuscia, Itàlia), José María Maestre (Universidad de Cádiz), Francisco Rico (Universitat Autònoma de Barcelona).

VI Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua: Història de les idees lingüístiques

El tema monogràfic d’aquesta edició fou la història de les idees lingüístiques en diferents àmbits de la Romània. El nostre interès —com sempre de caràcter metodològic i eminentment teòric— fou posar en comú reflexions diferents sobre les aportacions de la historiografia lingüística italiana, espanyola, francesa i catalana. Entenem que valorar els mètodes d’aquesta disciplina també implica tenir en compte els enfocaments ideològics que s’han aplicat per explicar la història de les llengües. És des d’aquesta perspectiva general, doncs, que ens proposàrem debatre la història de les idees lingüístiques.
Ponents: Alberto Varvaro (Universitat de Nàpols), Rosanna Sornicola (Universitat de Nàpols), José A. Pascual (Universitat de Salamanca – Instituto Cervantes), Sylvain Auroux (École Normale de Lió), Antoni Ferrando i Miquel Nicolás (Universitat de València), i August Rafanell i Albert Rossich (Universitat de Girona): «El "nostre lengage" al segle XII».

III Jornada: «Concepcions i processos de la promoció de les llengües: estudi de casos»

Organitzada pel Centre de Documentació i Estudis sobre les Llengües d'Europa i de la Mediterrània (CDELlEM) i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Secció Eiximenis). Data de celebració: 2 de desembre de 2000.
Ponents: Henri Boyer (Universitat Paul Valéry, Montpeller III), Patric Sauzet (Universitat de París VIII Vicennes-Saint Denis), Günter Behling (Universitat Paul Valéry, Montpeller III), Jordi Suïls (Universitat de Lleida), Joan Salles-Loustau (Inspecteur Général pour les Langues Régionales de France), M. Carmen Alén (Universitat de Santiago de Compostela), Miquel Strubell (Universitat Oberta de Catalunya) i Alain Viaut (CNRS TIDE/UMR 6588, Universitat Michel de Montaigne, Bordeus III).

III Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: «Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s.XIII-XV)»

Organització: Secció Francesc Eiximenis (ILCC).
Coordinació: Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí.
Dates de celebració: Del 5 al 8 de juliol de 2000.
Ponents: Miriam Cabré (UdG), Juan Manuel Cacho Blecua (Universitat de Saragossa), Lluís Cifuentes (CSIC, Barcelona), Anton M. Espadaler (Universitat de Barcelona), Francisco M. Gimeno Blay (Universitat de València), Isabel Grifoll (Universitat de Lleida), Josep M. Ruiz Simon (UdG).
Comunicants: Anna Alberni (UdG), Antònia Carré, Lluís Cabré (Universitat Autònoma de Barcelona), Antoni Cobos (UdG), Jorge García López (UdG), Francesc X. Gómez (UdG), Sadurní Martí i David Guixeras (UdG), Gemma Navarro (Universitat de Barcelona), Josep Pujol (Universitat Autònoma de Barcelona), Pilar Olivella (Universitat de Barcelona - Universitat París IV), Rafael Ramos Nogales (UdG), Xavier Renedo (UdG), Joan Santanach (Universitat de Barcelona), Isabel Segarra (Universitat de Barcelona), Jaume Turró (UdG).
Aquest col·loqui va proposar un balanç per sectors d'alguns dels temes que són objecte de l'assignatura Literatura i Cultura a la Corona d'Aragó, impartida anualment a la UdG. A l'entorn d'un petit nucli en homenatge als sis-cents anys de Lo somni de Bernat Metge, es van programar aportacions sobre escriptors d'expressió llatina vinculats a l'humanisme, poesia narrativa, diverses facetes de Llull, prosa compilativa i creativa, la connexió aragonesa i castellana, textos vulgars de caire científic, qüestions textuals i el patrimoni escrit català medieval.

II Jornada: «Concepcions i processos de la promoció de les llengües: estudi de casos»

Organitzada pel Centre de Documentació i Estudis sobre les Llengües d'Europa i de la Mediterrània (CDELlEM) i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Secció Eiximenis), dins del marc de les activitats de l'Acció Integrada entre Bordeus i Girona HF1997-0164(E)/98115(F).
Data de celebració: 27 de novembre de 1999.
Ponents: Maite Puigdevall (Universitat de Caerdydd/Cardiff), Tadhg Ó Hifearnáin (Universitat de Luimneach/Limerick), Alain Viaut (CNRS TIDE/UMR 6588, Universitat de Bordeus III), Fabio Chioccetti (Institut Cultural Ladin), Maria Cristina Cescutti (Osservatori Regjionâl de Lenghe e de Culture Furlanis) i Diego Corraine (Sotziedade pro sa Limba Sarda, Editziones Papiros).

V Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes d’Història de la Llengua: «Models lingüístics d’Europa»

Organització: Secció Francesc Eiximenis (ILCC).
Comissió organitzadora: Modest Prats (dir.), Francesc Feliu (coord.), Josep Maria Nadal, Cristina Juher i August Rafanell.
Comissió científica: L. Badia, E. Duran, F. Bruni, F.Feliu, A. Ferrando, A. Hauf, C. Juher, J. M. Nadal, M. Prats, A. Rafanell, A. Rossich, M. Segarra
Dates de celebració: Del 5 al 8 de juliol de 1999.
Ponents: Christianne Marchello-Nizia (Escola Normal Superior Fontenay /Saint Cloud), José Enrique Gargallo (Universitat de Barcelona), Francesco Sabatini (Universitat de Roma III), Dieter Messner (Universitat de Salzburg) i Jean-Michel Eloy (Universitat d’Angers).
Conferenciant: Josep M. Nolla (Universitat de Girona).
El tema monogràfic d'aquesta edició va ser la configuració de diversos models lingüístics a Europa en el transcurs de la història, la implantació dels quals afecta de forma inevitable la trajectòria particular de cada una de les llengües. La reflexió va tenir en compte des de l’arrelament del llatí com a llengua de cultura comuna a tot el territori europeu fins als problemes que planteja en l’actualitat la nova configuració políticoeconòmica d’aquest espai cultural.

I Jornada: «Concepcions i processos de la promoció de les llengües: estudi de casos»

Organitzada pel Centre de Documentació i Estudis sobre les Llengües d'Europa i de la Mediterrània (CDELlEM) i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Secció Eiximenis).
Dates de celebració: Del 6 al 9 de juliol de 1998.
Ponents: Joan Costa (Universitat Pompeu Fabra), Jordi Suïls (Universitat de Lleida), Xavier Lamuela (Universitat de Tolosa II - Universitat de Girona), Mwatha N'Galasso (Universitat de Bordeus III), Alain Viaut (CNRS/Universitat de Bordeus III)

II Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: «Teatre català antic»

Organització: Secció Francesc Eiximenis (ILCC).
Comissió organitzadora: Albert Rossich, Antoni Serrà i Pep Valsalobre.
Dates de celebració: Del 6 al 9 de juliol de 1998.
Ponents: Josep Romeu Figueras (Universitat de Barcelona-CSIC), Joan Mas Vives (Universitat de les Illes Balears), Josep Lluís Sirera (Universitat d’Alacant), Albert Rossich Estragó (ILCC, UdG), Antoni Serrà Campins (ILCC, UdG) i Pep Vila (ILCC).
Comunicants: Joan F. Alcina, Joan Armengué, Joan Castaño, Ramon Díaz Villalonga, Biel Ensenyat i Pep Vila, Maricarmen Gómez Muntaner, Ferran Huerta, Gabriel Llompart, Jaume Lloret, Francesc Massip, Vicent de Melchor, Maria Mercè Miró, Ramon Miró, Felip Munar, Antoni Joan Pons, Enric Querol, Josefina Salord, Maite Salord, Biel Sansano, Pere Santandreu, M. Rosa Serra i Josep Solervicens.
En aquest col·loqui es van reunir la majoria dels especialistes en història del teatre català antic amb l’objectiu de donar una visió panoràmica dels coneixements actuals sobre el teatre de l’època medieval i l’edat moderna. Les ponències encarregades es completaven amb comunicacions que van abraçar aspectes complementaris: el teatre en llengües altres que el català, noves aportacions a la història del teatre català i notícia d’obres exhumades recentment.

IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua: «Àmbits de la codificació»

Organització: Secció Francesc Eiximenis (ILCC).
Comissió organitzadora: Josep Maria Nadal Farreras, Modest Prats, Francesc Feliu, August Rafanell i Xavier Lamuela.
Dates de celebració: Del 7 al 10 de juliol de 1997.
Ponents: Josep M. Nadal (ILCC. Universitat de Girona), Paolo Trovato (Universitat de Ferrara), Bernard Cerquiglini (Universitat de Paris VII), Juan Ramón Lodares (Universitat Autònoma de Madrid), Henri Boyer (Universitat de Monpellier) i Nicola de Blasi (Universitat de Nàpols. Federico II).
En aquesta ocasió el col·loqui va centrar la reflexió sobre un aspecte de la major rellevància en tots els processos de definició i establiment de les llengües: la codificació lingüística, que es produeix a través de diferents canals o àmbits segons els llocs i els moments, i que resulta decisiva per a la perpetuació històrica d’aquestes construccions ideals que anomenem llengües.

I Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: «Per entendre Ausiàs March»

Organització: Secció Francesc Eiximenis (ILCC).
Comissió organitzadora: Lola Badia, Sadurní Martí, David Guixeras i Francesc J. Gómez.
Dates de celebració: Del 2 al 3 de juliol de 1996.
Ponents: Robert Archer (University de La Trobe), Lluís Cabré (ILCC, Universitat de Girona), Xavier Dilla (Universitat de Barcelona), Albert G. Hauf (Universitat de València), Xavier Renedo (ILCC, Universitat de Girona), Arthur Terry (Universitat d'Essex), Jaume Turró (ILCC, Universitat de Girona) i Marie-Claire Zimmermann (Universitat de París-Sorbona).
Aquest col·loqui va estar dedicat a reflexionar, des de diferents perspectives metodològiques, sobre les dificultats de lectura de la poesia marquiana per tal d’aportar algunes possibles claus per a una major comprensió del seu corpus poètic.

Curs CIRIT «Cultura escolàstica i humanística al segle XV hispànic»

Organització: Secció Francesc Eiximenis (ILCC).
Coordinadora: Lola Badia.
Dates de celebració: del 4 al 8 de març de 1996.
Professors: Jeremy Lawrance (Universitat de Manchester) i Pedro-Manuel Cátedra (Universitat de Salamanca).

III Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua: «La història lingüística d'Europa en temps de la Reforma i la Contrareforma»

Organització: Secció Francesc Eiximenis (ILCC).
Comissió organitzadora: Modest Prats, Josep Maria Nadal, Francesc Feliu i Sadurní Martí.
Dates de celebració: Del 3 al 5 de juliol de 1995.
Ponents: Joan Busquets (Facultat de Teologia de Catalunya), Gregorio Hinojo (Universitat de Salamanca), Paolo Trovato (Universitat de Ferrara), Jean Eygun (CNRS-Universitat Paul Valéry de Montpeller), Rita Librandi (Universitat Federico II de Nàpols) i Maria Leonor Carvalhão-Buescu (Universitat de Nova de Lisboa).
Aquest Col·loqui va abordar l’anàlisi de la història de les llengües vulgars d’Europa des de la perspectiva de tres àmbits complementaris –cultura, religió i política- tenint en consideració temes tan fonamentals com: els moviments pre-reformistes; la Reforma; Contrareforma i predicació; l’imperialisme lingüístic i la imposició de les llengües nacionals; la impremta, codificació i prescripció dels models lingüístics.

XVIII Col·loqui General de la Societat Catalana d'Onomàstica

Organització:ILCC/Societat Catalana d'Onomàstica.
Coordinador: Francesc Feliu (ILCC).
Comissió organitzadora: Fèlix Bruguera, Xavier Escorihuela, Modest Prats i Ernesta Sala.
Dates de celebració: 22 i 23 d'octubre de 1993.
Ponents: J.M. Marqués (Arxiu Diocesà de Girona), Modest Prats i Narcís lglésias (ILCC/UdG) i Ernesta Sala (UdG).
Comunicants: Renada-Laura Portet, Anna-Maria Corredor, Antoni Mas, Antoni Ordinas, Maria Rosa Planas, Esteve Ripoll, Josep Bota, Miquel Grimalt, Joaquim Martí, Narcís Figueras i Roser Puig, Rosa Lluch i Dolors Bramon, Roser Ripollès, Josep Moran i Jordi Mir, Antoni Bach, Xavier Soldevila, Josep Clarà, Joan Anton Rabella, Hèctor Moret, Jean-Paul Escudero, Josep M. T. Grau i Roser Puig, Ventura Castellvell, Marià Torres, Fèlix Bruguera i Xavier Escorihuela, Ramon Carreté, Maria Àngels Sempere i Nicolau Guillem.

II Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua: «Història del lèxic»

Organització: Secció Francesc Eiximenis (ILCC).
Comissió organitzadora: Modest Prats, Josep Maria Nadal, Francesc Feliu, Sadurní Martí.
Dates de celebració: Del 5 al 8 de juliol de 1993.
Ponents: Alberto Vàrvaro (Universitat de Nàpols), José Mondéjar (Universitat de Granada), Ottavio Lurati (Universitat de Basilea), Gilles Roques (CNRS, París), Germà Colon (Universitat de Basilea) i Mirko Tavoni (Universitat de Pisa).

 

22 i 23 de setembre - Seminari Internacional "Les altres guerres de religió: Catalunya, Espanya, Europa (segles XIV-XIX)". Organitza: IRH. Col·labora: Grup de Lllengua i Literatura de l'Edat Moderna i Grup de Literatura Espanyola (ILCC)