Institut de Tecnologia Agroalimentària

TA

Contacte

Institut de Tecnologia Agroalimentària

Escola Politècnica Superior
C/ M. Aurèlia Capmany,61
17003 Girona mapa
Tel. 972 41 84 76
Fax. 972 41 83 99
intea@intea.udg.edu

TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA

Obtenció d’ingredients alimentaris funcionals i/o nutricionals amb valor afegit a partir de sang procedent del sacrifici de bestiar porcí en escorxadors industrials. Desenvolupament de sistemes de conservació de la sang com la bioconservació, bactofugació, microfiltració tangencial o l’alta pressió hidrostàtica. Obtenció d’hemoderivats pressuritzats i deshidratats i determinació de la funcionalitat i l'estabilitat dels productes obtinguts. Determinació de la qualitat tecnològica, organolèptica i acceptabilitat de productes alimentaris que incorporin hemoderivats. Millora de funcionalitat dels productes obtinguts: tècniques de fraccionament, tractaments enzimàtics, pressurització, mètodes combinats. Obtenció de pèptids funcionals a partir de la proteòlisis de les fraccions de la sang.

Plantes modificades genèticament (MG). Desenvolupament i validació de noves eines per a l’anàlisi d’organismes MG. Estudis de coexistència de plantes MG i convencionals en camps d’agricultor. Caracterització de seqüències inserides en plantes MG i d’expressió dels transgens. Estudis de variabilitat (transcriptòmica i proteòmica) associada a la inserció i expressió de transgens en plantes. Producció i caracterització de plantes MG que expressen pèptids antimicrobians

 
ta