Institut de Tecnologia Agroalimentària

PV

Contacte

Institut de Tecnologia Agroalimentària

Escola Politècnica Superior
C/ M. Aurèlia Capmany,61
17003 Girona mapa
Tel. 972 41 84 76
Fax. 972 41 83 99
intea@intea.udg.edu

PATOLOGIA VEGETAL

Protecció integrada contra malalties bacterianes i fúngiques dels fruiters. Desenvolupament i aplicació de noves tecnologies de control integrat. Guiatge dels moments de tractament amb models de predicció de risc d'infecció. Implementació de noves tècniques de control basades en microorganismes antagonistes dels patògens o en pèptids amb activitat antimicrobiana, que s'utilitzen com a biofungicides i biobactericides naturals. Optimització de pèptids d’interès industrial, especialment en l’àmbit agroalimentari.

En col·laboració amb LIPPSO (UdG), establiment d’una plataforma de síntesi química de pèptids i determinació de les seves propietats, inicialment en el camp de la protecció vegetal, però també dels sectors alimentari, veterinari i biomèdic. Col·lecció de pèptids amb aplicacions potencials en els sectors anteriors. Producció massiva d’aquests pèptids en plantes utilitzades com a biofactories. Optimització de pèptids expressables en planta.

 
secpv

 
Si voleu veure més informació sobre aquesta secció podeu anar a CIDSAV  o podeu veure el video corporatiu:

https://www.youtube.com/watch?v=sur5VzJslcM  (Versió llarga)

https://www.youtube.com/watch?v=TwRwW0PXND4  (Versió curta)