Institut de Tecnologia Agroalimentària

BRAH

Contacte

Institut de Tecnologia Agroalimentària

Escola Politècnica Superior
C/ M. Aurèlia Capmany,61
17003 Girona mapa
Tel. 972 41 84 76
Fax. 972 41 83 99
intea@intea.udg.edu

BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ ANIMAL I HUMANA

En el camp de la biologia de la reproducció del mascle reproductor porcí, millora del rendiment reproductiu del mascle destinat a la reproducció assistida (inseminació artificial) o a la monta natural. Estudi de com els diversos factors (genètics, ambientals o de maneig) incideixen sobre la qualitat del semen, amb la finalitat d’establir uns mòduls d’inseminació artificial. Efectes del fotoperíode sobre la qualitat del semen i la fertilitat in vivo. Criopreservació espermàtica i vitrificació embrionària, anàlisi computeritzada de la qualitat espermàtica, determinació de la patogènia en mostres seminals, traçabilitat i proves de parentiu, sexatge de semen i d’embrions, tècniques de reproducció assistida.
 
rp

 Si voleu veure més informació sobre aquesta secció podeu anar a TECHNOSPERM