Institut de Tecnologia Agroalimentària

Doctorat

Contacte

Institut de Tecnologia Agroalimentària

Escola Politècnica Superior
Avda. Lluís Santaló, s/n
17071 Girona mapa
Tel. 972 41 84 76
Fax. 972 41 83 99
intea@intea.udg.edu

Programa de Doctorat en Tecnologia

Nom Programa de Doctorat en Tecnologia
Centre/s Escola de DoctoratNre. d'estudiants matriculats

Dades oficials de matrícula

Indicadors de seguiment: Indicadors de la titulació
Sistema de qualitat: Processos de qualitat
Preu

Preu públic. VegeuInformació de preus

Per més informació (>>)