Institut d'Informàtica i Aplicacions

Recull de notícies

Recull de notícies

15/12/2017
L’INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) concedeix finançament a dos projectes de recerca en què participa l’INTEA.
INIA

Un dels projectes, sol·licitat pel grup de Patologia Vegetal, té com a objectiu el desenvolupament d’estratègies d’eradicació, contenció i control del bacteri fitopatogen Xylella fastidiosa. L’altre, del grup de Tecnologia Alimentària, ha de permetre l’obtenció d’ingredients alimentaris funcionals a partir de co-productes d’origen animal .

El finançament obtingut s’emmarca en la convocatòria 2016 de projectes d’investigació fonamental orientada i accions complementàries dins el programa estatal de I+D+I orientada als reptes de la societat (seguretat i qualitat alimentària, activitat agrària productiva i sostenible, sostenibilitat dels recursos naturals i investigació marina i marítima), en el marc del pla estatal d’investigació científica i tècnica i d’innovació 2013-2016.

Ambdós grups de l’INTEA han presentats els projectes en coordinació amb grups de recerca d’altres universitats i centres tecnològics: el grup de patologia vegetal amb grups d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears, del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria, de l’IRTA (Cabrils), i del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias; i el grup de Tecnologia alimentària amb l’IRTA (Monells), la Universitat Politècnica de València i el Centro Tecnológico de la Carne de Galícia.