Institut d'Informàtica i Aplicacions

Recull de notícies

Recull de notícies

19/10/2016
Lectura de tesi del grup BRAH: “Effects on sperm quality and fertility potential of boar spermatozoa”
Foto portada tesi

La presència de bacteris com Clostridium perfringens i Pseudomonas aeruginosa disminueix la qualitat espermàtica de semen de porcí. En el cas de Pseudomonas aeruginosa, s’ha demostrat que aquest bacteri afecta a la capacitat fecundant dels espermatozoides de porcí

 

El passat dia 30 de setembre es va presentar la tesi doctoral titulada “Effects on sperm quality and fertility potential of boar spermatozoa”, a càrrec de la llicenciada Liliana Sepúlveda Muela, dirigida pel Dr. Sergi Bonet Marull i per la Dra. Eva Bussalleu Muntada. La tesi, un compendi de publicacions, realitzada al Grup de Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana-Technosperm ha estudiat els efectes que tenen dos bacteris prevalents en la indústria porcina, Clostridium perfringens i Pseudomonas aeruginosa, sobre la qualitat espermàtica del semen de porcí i sobre l’eficiència reproductiva. Els resultats obtinguts demostren que tant Clostridium perfringens com Pseudomonas aeruginosa provoquen una reducció de la qualitat espermàtica de semen de porcí, que és temps i concentració depenent. Així mateix,  també s’ha demostrat que Pseudomonas aeruginosa

a elevades concentracions afecta la capacitat fecundant de l’espermatozoide de porcí. El tribunal va atorgar a la tesi la qualificació d’excel·lent Cum Laude.