Institut d'Informàtica i Aplicacions

Recull de notícies

Recull de notícies

03/10/2016
9ena Jornada de sanitat vegetal
Intervenció emili Montesinos

En el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida, el 30 setembre es va celebrar la 9ena Jornada de sanitat vegetal. El Dr. Emili Montesinos, investigador del grup de Patologia Vegetal, va actuar com a moderador-relator de la taula rodona “Prevenció contra les bacteriosis”

La jornada va tenir un caràcter marcadament tècnic i es va centrar en la prevenció contra tres greus malalties causades pels bacteris: Erwinia amylovora, Xanthomonas arboricola pv. pruni i Xylella fastidiosa, que afecten o poden afectar en un futur als nostres cultius de fruiters; i en l’estat actual d’aplicació a Catalunya de la Directiva del Parlament i del Consell 2009/128/CE per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.