Institut d'Informàtica i Aplicacions

Grups de recerca

IIIA

 

Contacte

Institut d’Informàtica i Aplicacions

Edifici P-IV 

Campus Montilivi

Edifici P-IV
17071 Girona mapa
Tel. 972 41 82 58
Fax 972 41 82 59  

 

Twitter

@IIiA_UdG

 

Grups que integren l'IIiA

L'IIiA està formada per cinc grups de recerca:

  • Broadband Comunications and Distributed Systems (BCDS)
  • Control Engineering and Intelligent Systems (eXiT)
  • Graphics and Imaging Laboratory (GILab)
  • Modeling, Identification and Control Engineering (MiceLab)

BCDS

Les dues principals àrees de recerca del grup BCDS són el control i la gestió de xarxes de banda ampla i sistemes distribuïts. El grup ha dirigit diversos projectes de R+D en aquests àmbits, finançats a nivell nacional i internacional, i que han comptat amb la participació de proveïdors de serveis d'Internet (ISPs) i centres sanitaris. La recerca del grup s'ha traduït en nombroses publicacions en revistes, conferències i simposis internacionals.

 

eXiT

L'activitat principal del grup consisteix en l'estudi i desenvolupament de nous mètodes de supervisió i monitorització de processos. eXiT es centra en l'explotació eficient de les dades històriques de processos mitjançant tècniques de mineria de dades i de descobriment de coneixement.

 

GILab

La recerca de GILab consisteix en l'aplicació de tècniques i conceptes potents de Monte Carlo i Teoria de la Informació a la informàtica gràfica i a la visualització científica. GILab respon a les demandes del sector industrial en àrees com els jocs per ordinador i la medicina.

 

MICELab

és un equip multidisciplinari format per investigadors experimentats en enginyeria de control amb expertesa en enginyeria de sistemes, modelització i control de sistemes biomèdics, sistemes dinàmics incerts, control robust, control predictiu i sistemes d'ajut a la presa de decisions.