If the contents are not translated, you can use the automatic translator

UdG Institute

Contractes

IIIA

 

Contacte

Institut d’Informàtica i Aplicacions

Edifici P-IV 

Campus Montilivi

Edifici P-IV
17071 Girona mapa
Tel. 972 41 82 58
Fax 972 41 82 59  

 

Twitter

@IIiA_UdG

 

Transferència de Tecnologia

L'Institut d'Informàtica i Aplicacions ofereix solucions innovadores per a les empreses. Acualment tots els grups que formen part de l'IIiA tenen contractes amb empreses a les quals els hi ofereixen una sèrie de serveis:

Agents Reserch Laboratory

 • Sistemes virtuals d'atenció al ciutadà
 • Models predictius per preveure les demandes dels mercats
 • Software per a la segmentació de clients
 • Software per a l'optimització de processos de producció
 • Control estadístic de paràmetres de processos de producció
 • Productes de baix cost per a la supervisió de processos de producció
 • Sistemes per a la supervisió de la qualitat de processos

BCDS

 • Telemedicina: aplicacions per a la diagnosi i rehabilitació online de pacients
 • Telemonitorització: aplicacions per a la monitorització a distància de persones discapacitades

GILab

 • Imatge mèdica
 • Visualització científica
 • Aplicacions arquitectòniques
 • Oci digital: videojocs, cinema digital, televisió digital, animacions, simulacions i realitat virtual

eXiT

 • Detecció, localització i diagnòstic de sots de tensió en xarxes de distribució d'electricitat
 • Plantes de tractament d'aigües residuals
 • Motors de coets aeroespacials (Ariane)
 • Motlles d'injecció per a plàstics
 • Dispositius mèdics
 • Alts forns

MiceLab

 • Control i supervisió de processos industrials
 • Monitorització de la salut estructural
 • Mecatrònica
 • Enginyeria de processos de control
 • Enginyeria biomèdica

 Per consultar més informació sobre els contractes de l'IIiA feu clic aquí.