Institut d'Informàtica i Aplicacions

Camps de recerca

IIIA

 

Contacte

Institut d’Informàtica i Aplicacions

Edifici P-IV 

Campus Montilivi

Edifici P-IV
17071 Girona mapa
Tel. 972 41 82 58
Fax 972 41 82 59  

 

Twitter

@IIiA_UdG

 

Camps de recerca

L'Institut d'Informàtica i Aplicacions du a terme recerca i transferència de tecnologia en els àmbits següents:

Computació

Visualització i anàlisi de dades mèdiques

Tècniques estocàstiques i teoria de la informació aplicades a gràfics, imatges i videojocs

Visualització d'imatges realistes

Simulació del transport de la llum

Enginyeria de control i sistemes intel·ligents

Detecció i diagnosi de falles basades en models

Control estadístic multivariant de processos

Modelització i control de sistemes i estructures mecatrònics

Sistemes distribuïts de planificació basats en agents

Sistemes agents i multiagents

Monitorització de la qualitat de l'ona elèctrica en xarxes de distribució

Gestió de xarxes de comunicacions basada en agents

Control i gestió de xarxes de comunicacions amb requeriments de qualitat de servei (QoS)

Sistemes muliagent per a la gestió de xarxes de comunicacions

Xarxes Privades Virtuals (VPN) i gestió de la comunicació entre dominis diferents

Tècniques d'optimització algorítmica: colònies de formigues, algorismes genètics, programació lineal

Mecanismes de control d'admissió de connexions per a xarxes TCP amb tràfic elàstic

Modelat, control i mineria de dades biomèdiques

Mineria de dades per a la diagnosi i la prognosi mèdiques. Aplicacions a diversos tipus de càncer, obesitat i diabetis

Modelat i simulació de sistemes metabòlics

Pàncrees artificial: control de glicèmia per a diabètics

 Per consultar més informació sobre els contractes de l'IIiA feu clic aquí.