If the contents are not translated, you can use the automatic translator

UdG Institute

Presentació

IIIA

 

Contacte

Institut d’Informàtica i Aplicacions

Edifici P-IV 

Campus Montilivi

Edifici P-IV
17071 Girona mapa
Tel. 972 41 82 58
Fax 972 41 82 59  

 

Twitter

@IIiA_UdG

 

Presentació

Benvinguts a la pàgina web de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions


L'Institut d'Informàtica i Aplicacions, IIiA, és un institut de recerca de la Universitat de Girona dedicat a la R+D+i EN l'àmbit de les TIC. Fundat l'any 1996, compta en l'actualitat amb un gran nombre d'investigadors que generen anualment 3M€ d'ingressos via projectes i contractes de recerca.

Els seus objectius són promoure la R+D en TIC de qualitat internacional, fomentar la transferència de tecnologia i la innovació en les TIC, potenciar la formació avançada en TIC i aconseguir finançament competitiu a nivell local, nacional i internaciona per a les activitats anteriors.  L'IIiA està format per 90 Investigadors (40 Doctors), 1 Secretari Tècnic, 1 Responsable de Transferència de Tecnologia i 3 Administratius.

 Per més informació de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions podeu consultar aquesta pàgina web.