Institut d'Informàtica i Aplicacions

Recull de notícies

Recull de notícies

12/02/2016
L'IIiA publica la memòria de recerca 2015
Research Report 2015

El document recull els projectes més importants, les subvencions aconseguides, els contractes de transferència de tecnologia, articles publicats en revistes indexades, tesis presentades, etc.

L'IIiA acaba de publicar la memòria de recerca de l'any 2015. Recull les activitats i els resultats dels membres de l'IIiA durant l'any passat. En aquest sentit, inclou els projectes més importants, subvencions aconseguides, contractes de transferència de tecnologia, articles publicats en revistes indexades pel JCR i les tesis doctorals i de màster presentades o supervisades. El document, disponible a la web de l'IIiA, també descriu l'estructura, el personal, el govern i els ingressos de l'institut.