Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Tesis doctorals

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Tesis doctorals

DIRECCIÓ DE TESIS

 

Tesis UdG:

 

Títol: Història de la industria làctia a les comarques gironines: la Central Lletera Municipal de Girona i la Lactaria Española de Vidreres, entre d’altres 

Autor: García Moreno, Antoni

Direcció: Congost Colomer, Rosa

Lectura: 20/12/2017


Títol: Parentela aristocràtica, territori i projecció sociopolítica. Els vescomtes de Cabrera entre 1199 i 1423

Autor: Martínez Giralt, Alejandro

Direcció: Orti Gost, Pere

Lectura: 10/02/2016


Títol: Nivells de vida, dinàmiques socials i canvi històric. L'àrea de Besalú (1750-1850) 

Autor: Serramontmany Hugas, Albert

Direcció: Congost Colomer, Rosa

Lectura: 08/02/2016

         

Títol: Municipi, finances i elits locals en una ciutat catalana baixmedieval: Girona (1345-1445) 

Autor: Reixach Sala, Albert

Direcció: Orti Gost, Pere; Verdés Pijuan, Pere

Lectura: 24/07/2015

 

Títol: Els tancaments de terres a la Catalunya del segle XIX

Autor: Serrano Jiménez, Lluís

Direcció: Congost Colomer, Rosa

Lectura: 23/01/2015

          

Títol: Informació i persuasió: en els orígens de la premsa catalana (c. 1500-1720) 

Autor: Expósito Amagat , Ricard

Direcció: Torres Sans, Xavier

Lectura: 15/07/2014

         

Títol: La “Història moral de Cathalunya” de Pere Gil (1550-1622) i la historiografia catalana de l’època moderna

Autor: Galdeano Carretero, Rodolfo

Direcció: Torres Sans, Xavier; Garriga Riera, Joaquim

Lectura: 11/12/2013

 

Títol: Homes, terres, cases i masos del Baix Empordà. Estudi de les transformacions socials als segles XVIII i XIX

Autor: Esteve Torras, Eulàlia

Direcció: Congost Colomer, Maria Rosa

Lectura: 13/1/2011

 

Títol: "Per Déu i per la Ciència". L’Església i la Ciència a la Catalunya de la Restauració (1874-1923)

Autor: Bohigas Maynegre, Jordi

Direcció: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 10/5/2011

 

Títol: Practicantes, Matronas y Cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932)

Autor: Montesinos Vicente, Fernando

Direcció: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 18/3/2011


Títol: Josep Claret: arquitectura i societat

Autor: Pareta Marjanedas, Maria Mercè

Direcció: Clara Resplandis, Josep

Lectura: 5/3/2010

 

Títol: En la prehistòria dels hisendats: de senyors útils a propietaris (vegueria de Girona de 1486 a 1994)

Autor: Gifre Ribas, Pere

Direcció: Serra Puig, Eva. Tutoria: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 22/4/2009

 

Títol: Crisis, endeudamiento y desposesión en el mundo rural catalán de finales del siglo XIX

Autor: García Orallo, Ricard

Direcció: Congost Colomer, Maria Rosa

Lectura: 16/4/2009

 

Títol: Parròquia i Societat Rural al Bisbat de Girona, segles XIII i XIV

Autor: Mallorquí García, Elvis

Direcció: To Figueras, Lluís

Lectura: 26/3/2007

 

Títol: Història social de l'escola a la Catalunya central. Vic 1830-1900

Autor: Godayol Puig, Maria Teresa

Direcció: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 17/11/2006

 

Títol: La reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i Vic (1587-1800)

Autor: Sola Colomer, Xavier

Direcció: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 29/9/2005

 

Títol: Els remences de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona (segles XIV i XV)

Autor: Lluch Bramon, Rosa

Direcció: To Figueras, Lluís

Lectura: 24/11/2003

 

Títol: Colectividades agrarias en la región de Girona, 1936-1939

Autor: Cárdaba Carrascal, Marciano

Direcció: Congost Colomer, Maria Rosa

Lectura: 6/7/2001

 

Títol: La consolidació de la propietat pagesa a Catalunya (el Baix Empordà, 1850-1940)

Autor: Saguer Hom, Enric

Direcció: Garrabou Segura, Ramon. Tutoria: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 29/4/1996

 

Títol: Néixer per a morir. Orfes, dides i hospicians al set-cents gironí

Autor: Borrell Sabater, Miquel

Direcció: Torres Sans, Xavier

Lectura: 25/4/1995

 

Tesis externes UdG: 

 

Títol: Fonti cartografiche di Toscana e Catalogna di età moderna e contemporanea. Ricostruire con il GIS, comunicare con WebGIS

Autor: Grava, Massimiliano

Direcció: Congost Colomer, Maria Rosa / Francesca, Bocchi

Lectura: 27/5/2011