If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Direcció de tesis

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Tesis doctorals

DIRECCIÓ DE TESIS

 

 

Tesis UdG

Tesis externes

UdG

Títol: Homes, terres, cases i masos del Baix Empordà. Estudi de les transformacions socials als segles XVIII i XIX

Autor: Esteve Torras, Eulàlia

Direcció: Congost Colomer, Maria Rosa

Lectura: 13/1/2011

Títol: Fonti cartografiche di Toscana e Catalogna di età moderna e contemporanea. Ricostruire con il GIS, comunicare con WebGIS

Autor: Grava, Massimiliano

Direcció: Congost Colomer, Maria Rosa / Francesca, Bocchi

Lectura: 27/5/2011

Títol: "Per Déu i per la Ciència". L’Església i la Ciència a la Catalunya de la Restauració (1874-1923)

Autor: Bohigas Maynegre, Jordi

Direcció: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 10/5/2011

 

Títol: Practicantes, Matronas y Cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932)

Autor: Montesinos Vicente, Fernando

Direcció: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 18/3/2011

 

Títol: Josep Claret: arquitectura i societat

Autor: Pareta Marjanedas, Maria Mercè

Direcció: Clara Resplandis, Josep

Lectura: 5/3/2010

 

Títol: En la prehistòria dels hisendats: de senyors útils a propietaris (vegueria de Girona de 1486 a 1994)

Autor: Gifre Ribas, Pere

Direcció: Serra Puig, Eva. Tutoria: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 22/4/2009

 

Títol: Crisis, endeudamiento y desposesión en el mundo rural catalán de finales del siglo XIX

Autor: García Orallo, Ricard

Direcció: Congost Colomer, Maria Rosa

Lectura: 16/4/2009

 

Títol: Parròquia i Societat Rural al Bisbat de Girona, segles XIII i XIV

Autor: Mallorquí García, Elvis

Direcció: To Figueras, Lluís

Lectura: 26/3/2007

 

Títol: Història social de l'escola a la Catalunya central. Vic 1830-1900

Autor: Godayol Puig, Maria Teresa

Direcció: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 17/11/2006

 

Títol: La reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i Vic (1587-1800)

Autor: Sola Colomer, Xavier

Direcció: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 29/9/2005

 

Títol: Els remences de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona (segles XIV i XV)

Autor: Lluch Bramon, Rosa

Direcció: To Figueras, Lluís

Lectura: 24/11/2003

 

Títol: Colectividades agrarias en la región de Girona, 1936-1939

Autor: Cárdaba Carrascal, Marciano

Direcció: Congost Colomer, Maria Rosa

Lectura: 6/7/2001

 

Títol: La consolidació de la propietat pagesa a Catalunya (el Baix Empordà, 1850-1940)

Autor: Saguer Hom, Enric

Direcció: Garrabou Segura, Ramon. Tutoria: Puigvert Solà, Joaquim Maria

Lectura: 29/4/1996

 

Títol: Néixer per a morir. Orfes, dides i hospicians al set-cents gironí

Autor: Borrell Sabater, Miquel

Direcció: Torres Sans, Xavier

Lectura: 25/4/1995