If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Estudis d'Hª Agrària

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Estudis d'Història Agrària

El 23 d’octubre de 1996 es va signar un conveni específic de col·laboració científica entre les universitats de Girona, Barcelona, Lleida, Rovira i Virgili i els Estudis Universitaris de Vic per coeditar la revista Estudis d’Història Agrària. El cofinançament de la Universitat de Girona a la revista l’aporta directament el Centre de Recerca d’Història Rural. Cada número de la revista inclou un dossier monogràfic. El del número 14 (desembre de 2001) es va dedicar a la ramaderia; el del número 15 (setembre de 2002), a les agricultures mediterrànies contemporànies; el del número 16 (desembre de 2003), al franquisme i el món rural a Catalunya; el del número 17 (desembre de 2004) és un recull de treballs en homenatge a l’historiador Emili Giralt; el del número 18 (desembre de 2005) es va dedicar a les economies de muntanya a Catalunya, i el del número 19 (en premsa), a les transformacions agràries del segle XVIII català.

 

Estudis d'Història Agrària (1978-2015)

Directors: Rosa Congost Colomer i Llorenç Ferrer Alòs

Consell de redacció: Rafael Aracil Martí, Josep Colomé Ferrer, Jaume Dantí Riu, Santi Ponce Vivet,Enric Saguer i Hom, Antoni Riera Melis i Enric Vicedo Rius

Secretària: Lola Harana

Estudis història agrària 14   estudis història agrària 15 estudis història agrària 16