Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Presentació

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Presentació

El Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR), actualment adscrit a l'Institut de Recerca Històrica, està especialitzat des de l'any 1993 en l'estudi de la història de les societats rurals, un camp d'investigació que gaudeix d'una tradició i d'un prestigi reconeguts tant a escala nacional com internacional.

L'especialització del nostre centre en la història rural està propiciada, d'una banda, per la riquesa de la regió de Girona en fonts arxivístiques adequades per a l'estudi d'aquest camp de recerca i, de l'altra, per la necessitat d'optimitzar els recursos humans i materials disponibles focalitzant-los en un camp de recerca concret.

L'especialització permet, a més, programar amb coherència seminaris, jornades, col·loquis, publicacions, etc. que facin de suport, i alhora serveixin de canal de difusió de les activitats de recerca que es porten a terme des del Centre.

Les línies de recerca que desenvolupa actualment el Centre de Recerca d'Història Rural se centren en els temes següents:

  • Drets de propietat i formes d'explotació de la feina de pagès (segles XII-XX). Estudi de les relacions socials establertes entorn dels drets de propietat sobre la terra i l'aigua, la seva transformació i els processos de mobilitat social que hi estan vinculats.
  • Condicions ambientals i desenvolupament agrari (segles XIV-XX). Anàlisi de l'efecte de les condicions ambientals sobre les possibilitats de canvi tècnic en les agricultures mediterrànies, especialment la catalana.
  • Paisatge i memòria social (segles XIV-XX). Estudi de la conversió del medi natural en medi cultural al llarg de la història, amb especial èmfasi en les relacions entre paisatge, geopolítica i nació, i el pairalisme i altres llocs de memòria de la societat rural tradicional.

 Coordinadora del CRHR: Rosa Congost Colomer

Mas