Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Projectes finançats

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Projectes finançats

PROJECTES FINANÇATS

L'activitat principal del Centre de Recerca d'Història Rural - Secció Vicens Vives de l'ILCC es desenvolupa, com és lògic en un institut universitari de recerca, entorn de la investigació científica canalitzada a través de diversos projectes finançats. La particular i poc habitual composició dels membres del centre, procedents de diversos camps del coneixement —historiadors especialistes en àrees diferents (història medieval, moderna, contemporània i econòmica), antropòlegs i professionals del món dels arxius i dels museus—, ha permès abordar alguns temes clau de la història rural catalana des d'una perspectiva interdisciplinària i de llarga durada. Aquest tipus d'enfocament, que ha caracteritzat totes les recerques de l'equip, s'ha mostrat especialment fecund en permetre superar algunes de les barreres convencionals de la recerca històrica.

  1. Projectes de recerca finançats pel Ministeri
  2. Projectes de recerca finançats per la Universitat de Girona
  3. Accions integrades
  1. Projectes de recerca finançats per la Unió Europea


PROJECTES DE RECERCA NACIONALS

 

1. Projectes de recerca finançats pel Ministeri

 

Projectes de recerca (convocatòria de 2014)

Organisme convocant: Ministeri d'economia i competitivitat
Projecte: Ni elits ni pobres. Classes mitges i canvi social. Perspectiva històrica.
Ref. projecte: HAR2014-54891-P
Investigador principal: Rosa Congost Colomer
Nombre de membres: 21
Data d'inici: 1 de gener de 2015
Data de finalització: 31 de desembre de 2018

Projectes de recerca (convocatòria de 2014)

Organisme convocant: Ministeri d'economia i competitivitat
Projecte: Crèdit i mercat de la terra en el món rural i a les petites ciutats de la Catalunya nord oriental dels segles XIV i XV.
Ref. projecte: HAR2014-54205-C2-2-P
Investigador principal: Pere Ortí Gost
Nombre de membres: 4
Data d'inici: 1 de gener de 2015
Data de finalització: 31 de desembre de 2017

 

Projectes de recerca (convocatòria de 2011)

Organisme convocant: Ministeri de Ciència i Innovació
Projecte: Els processos d'empobriment i d'enriquiment en societats rurals. Una via d'anàlisis de les dinàmiques socials en la història.
Ref. projecte: HAR2011-25077
Investigador principal: Rosa Congost Colomer
Nombre de membres: 21
Data d'inici: 1 de gener de 2012
Data de finalització: 31 de desembre de 2014

Projectes de recerca (convocatòria de 2011)

Organisme convocant: Ministeri de Ciència i Innovació
Projecte: Mercat finacer i petites ciutats en la Catalunya nororiental dels segles XIV i XV
Ref. projecte: HAR2011-27121
Investigador principal: Pere Ortí Gost
Nombre de membres: 3
Data d'inici: 1 de gener de 2012
Data de finalització: 31 de desembre de 2014

Projectes de recerca (convocatòria de 2008)

Organisme convocant: Ministeri de Ciència i Innovació
Projecte: Dinàmiques socials i canvi històric en societats rurals: les anàlisis dels grups i les desigualtats socials
Ref. projecte: HAR2008-02960/HIST
Investigador principal: Rosa Congost Colomer
Nombre de membres: 21
Data d'inici: 1 de gener de 2009
Data de finalització: 31 de desembre de 2011

Projectes de recerca (convocatòria de 2008)

Organisme convocant: Ministeri de Ciència i Innovació
Projecte: Crèdit i morositat a la Catalunya nord-oriental (segles XIV i XV)
Ref. projecte: HAR2008-05757/HIST
Investigador principal: Pere Ortí Gost
Nombre de membres: 6
Data d'inici: 1 de gener de 2009
Data de finalització: 31 de desembre de 2011

Accions complementàries Programa EXPLORA (convocatòria de 2006)

Organisme convocant: Ministeri d'Educació i Ciència
Projecte: Eppur si muove. De la propietat com a idea a la idea de la propietat com a obra
Ref. projecte: HUM2006-26462-E
Professora responsable del projecte coordinat: Rosa Congost Colomer
Nombre de membres: 4
Data d'inici: 1 de gener de 2007
Data de finalització: 31 de març de 2008

Projectes de recerca (convocatòria de 2004)

Organisme convocant: Ministeri d'Educació i Ciència
Projecte: Informació, relacions socials i anàlisi històrica: les condicions de realització de la propietat de la terra a Espanya (abans i després de la revolució lliberal)
Ref. projecte: HUM2005-04731/HIST
Professora responsable del projecte coordinat: Rosa Congost Colomer
Nombre de membres: 12
Data d'inici: 2006
Data de finalització: 2008

Projectes de recerca (convocatòria de 2003)

Organisme convocant: Ministeri de Ciència i Tecnologia
Projecte coordinat: Requeriments i disponibilitats territorials: canvis econòmics en l'ús del sòl i evolució històrica dels paisatges agraris mediterranis
Ref. projecte: SEC2003-08449-C04-02
Professor responsable del projecte coordinat: Antonio López Estudillo
Nombre de membres: 4
Data d'inici: 2004
Data de finalització: 2006

Projectes de recerca (convocatòria de 2002)

Organisme convocant: Ministeri de Ciència i Tecnologia
Projecte: Els  usos de la informació en les relacions socials. Una proposta metodològica per a l'anàlisi històrica de la propietat de la terra i el treball agrari
Ref. projecte: BHA2002-03051
Professor responsable: Rosa Congost Colomer
Nombre de membres: 12
Data d'inici: 2003
Data de finalització: 2005

Projectes de recerca (convocatòria de 2002)

Organisme convocant: Ministeri de Ciència i Tecnologia
Projecte: Els masos i la seva vila a la Catalunya nord-oriental dels segles XIII i XIV: la dinàmica demogràfica i l'articulació econòmica d'un espai local integrat
Ref. projecte: BHA2002-03634
Professor responsable: Lluís To Figueras
Nombre de membres: 6
Data d'inici: 2003
Data de finalització: 2005

Projectes de recerca (convocatoria de 2001)

Organisme convocant: Ministeri de Ciència i Tecnologia
Projecte: L'evolució del negoci surer a Espanya, segles XVIII-XX. Empreses, xarxes comercials i intervenció pública
Ref. projecte: BEC2001-2128
Professora responsable: Rosa Ros Massana
Nombre de membres: 6
Data d'inici: 2002
Data de finalització: 2004

Projectes de recerca (convocatòria de 1998)

Organisme convocant: DGECYT (MEC)
Projecte: Els drets de propietat sobre la terra: relacions socials i evolució de l'economia agrària. Catalunya (segles XV-XX)
Ref. projecte: PB98-0461
Professora responsable: Rosa Congost
Nombre de membres: 7
Data d'inici: gener de 2000
Data de finalització: 2002

Projectes de recerca (convocatòria de 1998)

Organisme convocant: DGECYT (MEC)
Projecte: Els masos i la seva vila a la Catalunya nord-oriental dels segles XIII i XIV: estudi d'un espai local integrat a través de les fonts notarials
Ref. projecte: PB98-0454
Professor responsable: Lluís To Figueras
Nombre de membres: 5
Data d'inici: gener de 2000
Data de finalització: 2002

Projectes de recerca (convocatòria de 1994)

Organisme convocant: DGICYT (MEC)
Projecte: Els propietaris de la regió de Girona: anàlisi històrica de les estratègies patrimonials i de la mobilitat social a través dels arxius privats (segles XII-XX)
Ref. projecte: PB94-0507
Professora responsable: Rosa Congost
Nombre de membres: 11
Data d'inici: 1 de juliol de 1995
Data de finalització: 1 de juliol de 1998

Projectes de recerca (convocatòria de 1990)

Organisme convocant: DGICYT (MEC)
Projecte: Drets de propietat i condicions de treball -agrari i no agrari- a la regió de Girona (segles XII-XX)
Resum: l'objectiu del projecte era integrar en una única anàlisi interpretativa l'estudi de l'evolució dels drets i les formes de propietat sobre la terra amb l'estudi de les diverses formes de treball, tant en l'agricultura com en el comerç o la indústria.
Ref. projecte: PB90-0717
Professora responsable: Rosa Congost
Nombre de membres: 8
Data d'inici: 1991
Data de finalització: 1994

 2. Projectes de recerca finançats per la Universitat de Girona

Ajuts a projectes cooperatius d'R+D en els àmbits humanístic i de les ciències socials (convocatòria de 2007)
Organisme convocant: Universitat de Girona
Projecte: Accions d'internacionalització de la recerca en l'àmbit de la història
Ref. projecte:
Investigador responsable: Rosa Congost
Data d'inici: 1 de gener de 2008
Data de finalització: 31 de juny de 2009

Ajuts a projectes cooperatius d'R+D en els àmbits humanístic i de les ciències socials (convocatòria de 2006)
Organisme convocant: Universitat de Girona
Projecte: Diagnosi i pla d’actuació per a un institut de recerca històrica
Ref. projecte:
Investigador responsable: Enric Saguer
Data d'inici: 1 de gener de 2007
Data de finalització: 31 de juliol de 2007

Projectes de recerca (convocatòria de 2000)

Organisme convocant: Universitat de Girona
Projecte: Paisatge, memòria i nació. Catalunya: de la nació medieval al nacionalisme modern
Ref. projecte:
Professor responsable: Joaquim M. Puigvert Solà
Nombre de membres: 3
Data d'inici: 1 de maig de 2000
Data de finalització: 31 de maig de 2001

Projectes de recerca (convocatòria de 1999)

Organisme convocant: Universitat de Girona
Projecte: Els masos i la seva vila a la Catalunya nordoriental dels segles XIII i XIV: estudi d'un espai local integrat a través de les fonts notarials
Ref. projecte: UdG98/463
Professor responsable: Lluís To Figueras
Nombre de membres: 3
Data d'inici: 13 d'abril de 1999
Data de finalització: 12 d'abril de 2000


3. Accions integrades

Accions integrades Espanya-Itàlia (convocatòria de 2000)

Organisme convocant: Ministeri de Ciència i Tecnologia
Entitats participants: Universitat de Girona i Università degli Studi de Pisa
Títol de l'ACI: Història comparada de les societats rurals de la Toscana i Catalunya, segles XVI-XX
Ref.: HI2000-0066
Professores responsables: Rosa Congost Colomer (UdG) i Giuliana Biagioli (Università degli Studi de Pisa)
Data d'inici: 2001
Data de finalització: 2002


PROJECTES DE RECERCA INTERNACIONALS

 

1. Projectes de recerca finançats per la Unió Europea

Contracte associat entre la UdG i la Universitat Pompeu Fabra

L'objecte d'aquest contracte associat és facilitar la col·laboració de la Secció Vicens Vives de l'ILCC en el projecte "Policy-relevant models of the Natural and Anthropogenic Dynamics of Degradation and Desertification and their spatio-temporal Manifestations" subvencionat per la Unió Europea.
Coordinadors del subprojecte espanyol: Marina Picazo (Universitat Pompeu Fabra) i J. McGlade (University College London)
Investigadora principal del grup de recerca de la UdG que col·labora en el projecte: Rosa Congost
Resum del treball realitzat pel grup de Girona: estudi de les relacions socials establertes entorn dels drets de propietat sobre la terra i l'aigua a l'Empordà i, més en concret, a la zona de Torroella de Montgrí.
Data de signatura del contracte associat: 27 de gener de 1997
Renovació del contracte: 13 d'octubre de 1997PROJECTES SOL·LICITATS DES D'ALTRES INSTITUCIONS EN QUÈ PARTICIPEN MEMBRES DEL CENTRE DE RECERCA D'HISTÒRIA RURAL


Entitat sol·licitant: Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines

Organisme convocant: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (Generalitat de Catalunya)
Títol del projecte: Memòria d’un món rural en transformació. Girona, 1930-2000. Fase I: La veu dels hisendats
Investigador principal: Enric Saguer Hom
Data d'inici: 2001
Data de finalització: 2002


PROJECTES DE RECERCA SOL·LICITATS DES D'ALTRES UNIVERSITATS EN QUÈ PARTICIPEN, O HAN PARTICIPAT, MEMBRES DEL CENTRE DE RECERCA D'HISTÒRIA RURAL


Títol del projecte: Crèdit públic a la Catalunya baixmedieval: els protagonistes del mercat del deute
Organisme finançador: Ministeri d’Educació i Ciència (HUM2005-02507/HIST)
Investigador responsable: Manuel Sánchez Martínez (CSIC)
Durada: 2005-2008

Títol del projecte: Catalunya en l'Espanya moderna: confrontació i adhesió (1640-1843)
Organisme finançador: Ministeri de Ciència i Tecnologia (BHA 2002- 03437)
Professor responsable: Joaquim Albareda (UPF)
Durada: 2002-2005

Títol del projecte: Sistemes, mecanismes i estratègies d'accés al mercat laboral (1840-1970). Una perspectiva de gènere
Organisme finançador: Ministeri de Treball i Assumptes Socials (Institut de la Dona)
Professora responsable: Cristina Borderías Mondéjar
Durada: 2002-2004

Títol del projecte: Sistemes agraris, estructures socials, institucions i relacions de poder a la vall del Guadalquivir (s. XVIII-XX)
Organisme finançador: Conselleria d'Educació i Ciència, Junta d'Andalusia - III Plan Andaluz de Investigación (HUM290)
Professora responsable: María Dolores Muñoz Dueñas (Universitat de Còrdova)
Durada: 2001-2003

Títol del projecte: Conservació integrada de paisatges històrics al NE de la península Ibèrica
Organisme finançador: Ministeri de Ciència i Tecnologia (ref. SEC2000-0836-C04)
Professora responsable: Françoise Breton (coordinadora general)
Durada: 2001- 2003

Títol del projecte: El treball agrari i la inversió en capital terra en la formació dels paisatges agraris mediterranis nord-occidentals: una perspectiva comparativa a llarg termini (s. XI-XX)
Organisme finançador: Ministeri d'Educació i Cultura, projecte coordinat
Professor responsable: Ramon Garrabou Segura (UAB)
Durada: 2001- 2003

Títol del projecte: El treball agrari i la inversió en capital terra en la formació dels paisatges agraris mediterranis nord-occidentals: una perspectiva comparativa a llarg termini (s. XI-XX)
Professor responsable: Enric Tello (investigador principal) i Ramon Garrabou (coordinador del projecte)
Organisme finançador: Ministeri d'Educació i Cultura (projecte coordinat), ref. PBXX2000-0534-C03-02
Durada: 2001- 2003

Títol del projecte: Poder i fiscalitat a la Catalunya dels segles XIII i XIV: bases jurídiques i rerefons polític
Organisme finançador: DGESIC ( PB-98-0478)
Professor responsable: Manuel Sánchez Martínez (CSIC)
Durada: 2000- 2002

Títol del projecte: Poder, societat i institucions a la Catalunya moderna (segles XVI-XVIII)
Organisme finançador: Ministeri d'Educació i Ciència - DGESIC (PB 97-0666)
Entitats participants: Universitat de Girona - Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
Professor responsable: Joaquim Albareda (UPF)
Durada: 1998- 2001

Títol del projecte: Orígens, configuració i elements simbòlics del catalanisme polític
Organisme finançador: DGICYT (PB97-0404)
Professor responsable: Pere Anguera Nolla (Universitat Rovira i Virgili)
Durada: 1998-2001

Títol del projecte: Quatre projectes des de 1993, el darrer encara en vigor, del Grupo de Historia Social Agraria Andaluza (Universitat de Còrdova i altres), grup núm. 5210
Organisme finançador: Plan Andaluz de Investigación, Junta d'Andalusia
Professor responsable: Mª Dolores Muñoz Dueñas (Universitat de Còrdova)
Durada: 1993- 2000

Títol del projecte: Factors determinants del desenvolupament agrari a Catalunya: recursos naturals, organització del treball i canvi tècnic
Organisme finançador: DGICYT (PB96-1157-C03-01 i PB96-1557-C03-02)
Professor responsable: Ramon Garrabou Segura (coordinador), Enric Tello (subprojecte)
Durada: 1997- 2000

Títol del projecte: El feudalisme a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears
Organisme finançador: DGICYT
Professor responsable: Gaspar Feliu (Universitat de Barcelona)
Durada: 1997-2000

Títol del projecte: Corona, Corts i fiscalitat a Catalunya: les transformacions del sistema fiscal durant la segona meitat del segle XIV i la seva incidència social
Organisme finançador: DGICYT (PB-95-0073)
Professor responsable: Manuel Sánchez Martínez (CSIC)
Durada: 1996-1999

Títol del projecte: El declivi del rentista tradicional i l'ascens de la propietat pagesa 
Organisme finançador: Junta de Castella i Lleó
Professor responsable: Ricardo Robledo Hernández (Universitat de Salamanca)
Durada: 1996-1999

Títol del projecte: Acció integrada "Nacionalisme i marc supraestatal. Estats i regions en la creació d'un llenguatge polític europeista"
Organisme finançador: DGICYT (PB96-1150)
Entitats participants: UAB i Universitat de Venècia
Professors responsable: Enrique Ucelay - Da Cal (UAB) i Stuart Woolf (Universitat de Venècia)
Durada: 1997-1999

Títol del projecte: Reforma institucional i desenvolupament econòmic a la perifèria d'Europa: Est, Nord i Sud
Organisme finançador: Ministeri d'Educació i Cultura (PB94-0853)
Professor responsable: Jordi Catalán
Durada: 1995-1998

Títol del projecte: Les Corts a la Catalunya de l'Antic Règim (1599-1632)
Organisme finançador: DGICYT (PB 93-0394)
Professor responsable: Eva Serra Puig
Durada: 1994-1997

Títol del projecte: Fonts per a l'estudi de la industrialització a Castella i Lleó
Organisme finançador: Junta de Castella i Lleó
Professor responsable: Angel García Sanz
Durada: 1995-1997

Títol del projecte: Possibilitats de producció, evolució dels preus i distribució dels ingressos a l'agricultura catalana (segles XI-XX)
Organisme finançador: DGICYT
Professor responsable: Ramon Garrabou Segura (UAB)
Durada: 1994-1996

Títol del projecte: La fiscalitat real a Catanunya, segles XIV-XV
Organisme finançador: DGICYT (PB-92-0848-C02-02)
Professor responsable: Manuel Sánchez Martínez (CSIC)
Durada: 1993-1996

Títol del projecte: projecte hispanofrancès: Fiscalitat urbana a la baixa edat mitjana (França meridional, Catalunya, Castella)
Organisme finançador: DGICYT i CNRS (PFECS-94-0017, PFECS95-0025, PFECS96-0023)
Professors responsables: Manuel Sánchez Martínez i Denis Menjot
Durada: de 1994 a 1996

Títol del projecte: Possibilitats de producció, evolució dels preus i distribució dels ingressos a l'agricultura catalana (segles XI-XX)
Organisme finançador: DGICYT
Professor responsable: Ramon Garrabou Segura (UAB)
Durada: 1994-1996

Títol del projecte: Burgesia agrària i canvi econòmic. Salamanca, 1750-1936
Organisme finançador: DGICYT
Professor responsable: Ricardo Robledo Hernández
Durada: 1992-1994/95

Títol del projecte: Investigació sobre la incidència de les càrregues senyorials i fiscals a la societat catalana de la baixa edat mitjana
Organisme finançador: DGICYT
Professor responsable: Manuel Sánchez Martínez (CSIC, Barcelona)
Durada: 1991-1994.

Títol del projecte: Evolució de les formes d'explotació del treball de la pagesia a Catalunya (s. XIV - XX) en relació amb el medi geogràfic, la comunitat pagesa i la conflictivitat
Organisme finançador: DGICYT (PB90-0713)
Professor responsable: Ramon Garrabou Segura (UAB)
Durada: 1991-1993

Títol del projecte: Investigacions sobre l'evolució del sistema feudal a Catalunya durant els segles XIV i XV. Anàlisi dels registres de "Bailía General"
Organisme finançador: DGICYT (PB88-0081)
Professor responsable: Manuel Sánchez Martínez (CSIC)
Durada: 1989-1992