Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Convenis

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Convenis

CONVENIS I ACORDS DE COL·LABORACIÓ

 

Countryside in the long run (CRICEC)

Organismes signants: Universitat de Girona

Objectiu del conveni:

Finançament:

Data signatura: en signatura

Durada:

Conveni de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Organismes signants: Universitat de Girona i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Objectiu del conveni:

Finançament:

Data signatura: 1 d'octubre de 2011

Durada: 2011

Anexo de colaboración para la puesta en marcha de una red temática de investigación cooperativa sobre la historia de la fiscalidad hispana (siglos XIII - XVIII)

Organismes signants: Universitat de Girona

Objectiu del conveni:

Finançament:

Data signatura: 1 d'abril de 2009

Conveni vigent

Conveni marc de cooperació científica entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Organismes signants: Universitat de Girona i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Objectiu del conveni: establir el marc de col·laboració sobre aspectes de recerca i de formació entre les dues institucions a través del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.  Desenvolupar activitats de recerca, formació i divulgació i l’intercanvi d’experiències en matèries d’interès comú.

Sense finançament

Data de signatura: 22 de gener de 2008

Conveni vigent

Conveni específic de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament d’Hostalric en l’àmbit de la recerca i la formació de joves investigadors en el camp de la història

Organismes signants: Universitat de Girona i Ajuntament d’Hostalric

Objectiu del conveni: convocatòria d’una beca predoctoral d’acció especial de formació de personal investigador

Import transferit: 43.152,00 €

Data de signatura: 27 de maig de 2005

Durada: 2005-2009

Conveni marc de cooperació científica entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí

Organismes signants: Universitat de Girona i Ajuntament de Torroella de Montgrí

Objectiu del conveni: establir el marc de col·laboració sobre aspectes de recerca i de formació entre les dues institucions a través del centre cultural Can Quintana - Centre Cultural de la Mediterrània. Desenvolupar activitats de recerca, formació i divulgació i l’intercanvi d’experiències en matèries d’interès comú.

Sense finançament

Data de signatura: 2003

Conveni vigent

Conveni de col·laboració amb la Universitat de La Laguna

Organismes signants: Universitat de Girona i Universitat de La Laguna

Investigador responsable: Joan Lluís Alegret

Objectiu del conveni: conveni específic de col·laboració científica per participar en el projecte “Reserves marines i poblacions de pescadors litorals, impactes i estratègies per a un desesenvolupament sostenible”, dirigit pel professor José Jaime Pascual Fernández (referència REN2001-3350/MAR)

Import transferit: 9.015,18 €

Data de signatura: 2001

Durada: 2002-2004

 
Conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra

Organismes signants: Universitat de Girona i Universitat Pompeu Fabra

Investigadora responsable: Rosa Congost

Objectiu del conveni: conveni específic de col·laboració científica per participar en el projecte “Estudi integrat del canvi socioambiental a la franja costanera: paisatges històrics del litoral de l'Empordà i el Baix Llobregat”, dirigit per la Dra. Marina Picazo, de la UPF (referència SEC2000-0836-C04)

Import transferit: 7.212,16 €

Data de signatura: 2001

Durada: 2001-2003

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines

Organismes signants: Universitat de Girona i Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines

Objectiu del conveni: promoure la recerca i la difusió de la recerca històrica sobre el món rural. Organització d’activitats conjuntes i coedició de la col·lecció de llibres Biblioteca d’Història Rural.

Sense finançament

Data de signatura: 1999

Conveni vigent

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Fundació Pública Museu del Suro de Palafrugell

Organismes signants: Universitat de Girona i Fundació Pública Museu del Suro de Palafrugell

Objectiu del conveni: promoure la recerca sobre el suro per mitjà de la Beca Museu del Suro de Palafrugell per a projectes de recerca sobre les activitats relacionades amb el món surer en l’àmbit de la història i les ciències socials.

Sense finançament

Data de signatura: 1998

Conveni vigent

Conveni de col·laboració científica per a la coedició de la revista Estudis d’Història Agrària

Organismes signants: conveni específic de col·laboració científica signat entre les universitats de Girona, Barcelona, Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i els Estudis Universitaris de Vic

Objectiu del conveni: coeditar la revista Estudis d’Història Agrària

El cofinançament de la Universitat de Girona a la revista l’aporta directament el Centre de Recerca d’Història Rural.

Data de signatura: 1996

Conveni vigent