If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Distincions

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Distincions i intensificacions de recerca

DISTINCIONS I INTENSIFICACIONS DE RECERCA

  

Ajuts a la intensificació de l'activitat investigadora 2008

Organisme finançador: DIUE - UdG

Investigadora: Rosa Congost Colomer

Import concedit: 90.000,00 €

Període: 2008-2011

Distinció 2004 Jove Investigador

Organisme finançador: Generalitat de Catalunya

Resolució: UNI/2001/2004

Investigador: Pere Ortí Gost

Import concedit: 138.400,00 €

Període: 2004-2008