If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Arxiu de notícies

Cercador


  

Arxiu de noticies

11/21/2018
Nou volum de la col·lecció fonts de la BHR
Imatge portada

Els inventaris post-mortem: una font per a la història econòmica i social, editat per Belén Moreno Claverías i publicat aquest novembre de 2018, constitueix el volum número 8 de la col·lecció Fonts de la Biblioteca d'Història Rural de l'AHR - CRHR-IRH

Sumari de l'obra

Belén MORENO CLAVERÍAS . Introducció. 9

Luis ALMENAR FERNÁNDEZ. "Lo dret de l'inventari ben fet". El context normatiu dels inventaris valencians i les seues implicacions per a la història del consum a l'Edat Mitjana. 17

Belén MORENO CLAVERÍAS. Els inventaris "post mortem" catalans a l'època moderna: característiques, punts forts i punts febles. 37

Rosa CONGOST, Rosa ROS. Els inventaris de la gent humil: els "treballadors" de la regió de Girona al segle XVIII. 63

Fernando RAMOS-PALENCIA. Reflexiones sobre la contribución de los inventarios "post mortem" castellanos a la Historia Económica en la Edad Moderna. 87

Daniel MUÑOZ NAVARRO. Los inventarios "post mortem" en la Valencia moderna. Cambios en la praxis notarial y posibilidades de estudio. 123

Gérard BÉAUR. Els inventaris "post mortem", eines per mesurar el nivell de vida. La vila de Meaux i el seu entorn rural, van conèixer una "revolució del consum" i/o una "revolució industriosa" en el transcurs dels segles XVII i XVIII? 145