Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Arxiu de notícies

Cercador


  

Arxiu de noticies

28/06/2016
XXVII Seminari d’Història Econòmica i Social (Girona, 1-2 juliol): INGRESSOS, RIQUESA I DINÀMIQUES SOCIALS: Una perspectiva històrica
XXVII Seminari d’Història Econòmica i Social

Els propers 1 i 2 de juliol es celebra a la Facultat de Lletres el XXVII Seminari d’Història Econòmica i Social sota el títol, en aquesta ocasió, de INGRESSOS, RIQUESA I DINÀMIQUES SOCIALS: Una perspectiva històrica.

Des de fa força anys, els debats sobre els nivells de vida i les desigualtats socials, i més recentment, el debat sobre la revolució industriosa a les societats europees han evidenciat la necessitat de renovar la metodologia de treball dels estudis d’història social, especialment en el món rural. En primer lloc, s’ha vist la necessitat de prendre en consideració, com a indicadors del nivell de vida de les classes treballadores, no només els salaris, com s’havia fet durant molt de temps, sinó altres formes d’ingressos que cal recollir i saber analitzar conjuntament, i que sovint obliguen a revisar i reinterpretar les sèries de salaris disponibles. En segon lloc, aquesta mateixa línia de revisió i reinterpretació ha comportat la necessitat de prendre com a unitat d’observació la unitat domèstica familiar, tant per estudiar la composició dels diferents tipus d’ingressos que podien incidir en les economies familiars, com per detectar processos de canvi i dinàmiques socials que fins ara podien haver passat desapercebuts. En aquest seminari s’ha volgut posar en contacte investigadors que aborden aquesta problemàtica entorn de tres eixos de reflexió: 1) Diversitat de salaris i construcció de sèries salarials: de quins salaris parlem i per a què interessa recollir-los; 2) Estructura i naturalesa dels ingressos de les economies familiars en el món rural; 3) Incidència de les formes d’obtenir ingressos –i acumular riquesa– en el dinamisme social i en els processos de diferenciació social.

Divendres/Friday 1 de juliol/july

Matí

10 h - 11 h: Lluís To (UdG): Treball assalariat a les viles medievals
catalanes: un estat de la qüestió. Waged labour in Medieval Catalan
towns: the historical consensus

11 h - 12 h: Pere Ortí (UdG): A la recerca del fantasma d’un grup social: qui
treballa a jornal a la Catalunya baixmedieval? On search of a phantom
social group: who worked for wages in Late Medieval Catalonia?

12 h: Pausa

12.30 h - 13.30 h: Gerard Béaur (CNRS/EHESS): Gagner sa vie dans
les campagnes (15e- 18e siècles). Les salaires dans les revenus de la
paysannerie. Make a living in the countryside (15th-18th centuries) The
part of wages in peasant income.

Tarda

15.30 h - 16.30 h: Gabriel Jover (UdG): Salaris “eixuts” i amb “companatge”:
La remuneració de la mà d’obra jornalera, Mallorca 1630-1720. Dailylabour
wages “in-kind” and “in-cash”: Majorca, 1630-1720.

16.30 h - 17.30 h: Julie Marfany (Universitat de Durham): Adapting to
new markets: the income and expenditure of a Catalan peasant family,
1686-1812

17.30 h: Lliurament del XIV Premi Mestall 2016

18 h - 19 h: Rosa Congost, Rosa Ros, Enric Saguer (UdG): Deixant la
pobresa enrere. Salaris i ingressos dels treballadors a la Catalunya del
segle XVIII. Leaving poverty behind. Wages and income of workers in
eighteenth century Catalonia.

Dissabte / Saturday 2 de juliol/july

Matí

9 h - 10 h: Gilles Postel-Vinay (Paris School of Economics/EHESS):
Income and wealth: an issue at the individual level? At the family level?
Or at the social level?

10 h - 11 h: Núria Sala i Vila (UdG): El boom extractivo del cauchú y
los cambios económicos en las economías indígenas (1870-1929). The
rubber extraction boom and economic change in indigenous economies
(1870-1929).

11 h: Pausa

11.30 h - 12.30 h: Luisa Muñoz Abeledo (Universitat de Santiago): Salarios
e ingresos familiares en la Galicia urbana y rural 1850-1924. Wages and
family income in urban and rural Galicia, 1850-1924.

12.30 h - 13.30 h: Laurent Herment (CNRS) i Luca Andreoni (Universitat
Politècnica de les Marques (Ancona) - Universitat de Bordeus): French
Agriculture, Employment and Wages in the First Half of the 20th Century.

Organitzadors / Organizers:
Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona
International Research Network (GDRI) AAA «Agriculture,
Approvisionnement, Alimentation»
HAR2014-54891-P, «Neither elite nor poor. Middle classes and social
change in countryside in historical perspective», funded by the Spanish
Ministry of Science and Innovation.
HAR 2014-54205-C2-2-P, «Credit and land market on northeastern
Catalonia’s countryside and small towns in the 14th and 15th centuries»,
funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation

Lloc de realització / Lugar de realización / Place: Facultat de Lletres de la UdG (Pl. Ferrater Mora,1, Girona)

Més informació / Más información / More information: Secretaria del Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica). Facultat de Lletres. Pl. Ferrater Mora, 1 - 17071 Girona. Tel (+34) 972 418 945. a/e: dir.irh@udg.edu