Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Arxiu de notícies

Cercador


  

Arxiu de noticies

08/10/2014
11è Seminari d'Història Medieval
11SHM

El curs 2014-2015 es celebra la 11a edició del Seminari d'Història Medieval, organitzat pel grup de recerca consolidat Renda Feudal i Fiscalitat a la Catalunya Baixmedieval, la Institució Milà i Fontanals (CSIC) i el Centre de Recerca d'Història Rural (IRH, UdG).

Organitzat pel grup de recerca consolidat Renda Feudal i Fiscalitat a la Catalunya Baixmedieval, la Institució Milà i Fontanals (CSIC), el Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona) i els projectes de recerca «Mercado financiero y pequeñas ciudades en la Cataluña nororiental de los siglos XIV y XV» (HAR2011-27121) i «Financieros al servicio del poder en la Corona de Aragón (s. XIV-XV): métodos, agentes, redes» (HAR2011-24839)

Coordinadors: Lluís To Figueras, Pere Orti Gost i Pere Verdés Pijuan
Lloc de realització: Aula de música. Facultat de Lletres de la UdG (Pl. Ferrater Mora, 1, Girona)
Horari: Divendres a les 11 h.


  • 17 d’octubre de 2014

Ferran GARCÍA-OLIVER (Universitat de València), Jueus, moros i cristians. Una difícil però profunda convivència


  • 14 de novembre de 2014

Xavier MARCÓ MASFERRER (Universitat de Girona), El nivell de vida dels remences de la Catalunya baixmedieval: mites i realitats


  • 12 de desembre de 2014

Tess KNIGHTON (Institució Milà i Fontanals, CSIC), Perspectivas del mecenazgo musical en época de los Reyes Católicos


  • 9 de gener de 2015

Stephen P. BENSCH (Swarthmore College), Nobility and regional identity in medieval Catalonia: the case of Empúries


  • 13 de febrer de 2015

Maria BONET DONATO (Universitat Rovira i Virgili), Els templers i hospitalers a la Corona d'Aragó: funcions, territorialització i organització


  • 6 de març de 2015

Florent HAUTEFEUILLE (Université de Toulouse-Le Mirail), Les dynamiques de peuplement à la fin du Moyen Âge: l'exemple de la châtellenie de Castelnau-Montratier (Quercy)


  • 17 d’abril de 2015

Germán NAVARRO ESPINACH (Universidad de Zaragoza), El món de les confraries i oficis a la Corona d'Aragó


  • 8 de maig de 2015

Sergio TOGNETTI (Università di Cagliari), Commercio e manifatture nell'Italia comunale (secoli XII-XV)

 

 

L'assistència  a aquests seminaris permet convalidar 0,5 crèdits de reconeixement acadèmic per la UdG.