Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Arxiu de notícies

Cercador


  

Arxiu de noticies

29/06/2014
XXVI SEMINARI D’HISTÒRIA ECONÒMICA I SOCIAL: MOBILITAT SOCIAL I MOBILITAT GEOGRÀFICA EN LA HISTÒRIA DE LES SOCIETATS RURALS. Girona, 2 i 3 de juliol de 2014
Joaquim Vayreda, Recança (1876). Detall. Web del Museu Nacional d’Art de Catalunya de Barcelona, www.museunacional.cat

Els propers 2 i 3 juliol es celebrarà a la facultat de Lletres de la Universitat de Girona el XXVI seminari d'història econòmica i social. Aquest any tractará sobre "Mobilitat social i mobilitat geogràfica en la història de les societats rurals".

El seminari vol reunir treballs de recerca que analitzin processos de mobilitat social i mobilitat geogràfica en diferents moments històrics, que abracin des de l’època medieval fins als nostres dies. Els investigadors analitzaran en les seves exposicions la relació entre canvis socials i econòmics i canvis residencials, i exploraran noves metodologies per analitzar aquesta relació. També es presentaran recerques sobre canvis en la residència per raons familiars o matrimonials i, per tant, com a estratègies de reproducció social. Els investigadors també han estat convidats a explorar el sentit –ascendent o descendent– de la mobilitat social –tant de les dones com dels homes– que impliquen els canvis de domicili analitzats.

Dimecres, 2 de juliol


Primera sessió
. Discussant: Gabriel Jover (Universitat de Girona)
10.00 h «“Recipere in populatores seu vicinos”. Inmigración y urbanización en las villas del nordeste catalán hacia el 1300», Víctor Farías Zurita (Universitat Pompeu Fabra)
10.30 h «Aprenents i assalariats: la mobilitat a les comarques gironines de 1300 a 1348», Lluís To Figueras (Universitat de Girona).
11.00 h Discussió
11.30 h Pausa
12.00 h «Remences a viles i ciutats: teoria i pràctica», Rosa Lluch Bramon (Universitat de Barcelona)
12.30 h «Mobilitat geogràfica i social a les petites ciutats de la Catalunya Vella i al seu entorn rural vers el 1400: una primera aproximació a través de les talles i els contractes matrimonials», Pere Ortí Gost (Universitat de Girona)
13.00 h Discussió


Segona sessió: Discussant: Julie Marfany (Oxford University)
16.00 h «Que sont-ils devenus ? Quelle mobilité sociale pour les ruraux des campagnes voisines qui migrent vers Chartres ? L’apport des actes de mariage 1742-1790», Gérard Béaur i Mathieu Marraud (EHESS/CNRS)
16.30 h «Social and geographic mobility in eighteenth-century Burgundy», Jeremy Hayhoe (Université de Moncton, NB, Canadà).
17.00 h Discussió
17.30 h Atorgament del Premi Mestall
17.45 h Pausa
18.15 h «Mobilitat social i mobilitat geogràfica a la regió de Girona al segle XVIII», Rosa Congost, Rosa Ros i Enric Saguer (Universitat de Girona)
18.45 h Discussió


Dijous, 3 de juliol


Tercera sessió.
Discussant: Rui Santos (Universidade Nova Lisboa)
10.00 h «Fabricants, menestrals, jornalers i mossos a Sabadell. Un estudi sobre mobilitat social i geogràfica, a partir del primer padró de població (1824)», Lídia Torra Fernández (Universitat Pompeu Fabra)
10.30 h «Mobilité géographique et mobilité sociale en Bretagne au 19e siècle. Fortunes foncières et destins géo-professionnels des enfants de paysans», Fabrice Boudjaaba (CNRS, Centre de Recherches Historiques, EHESS)
11.00 h Discussió
11.30 h Pausa
12.00 h «La geografia de la confiança. Pautes de mobilitat entre els masovers catalans (1850-1936)», Enric Saguer i Josep Portell (Universitat de Girona)
12.30 h «Gone with the wind? Migrants’ self-selection in the early stages of economic growth (Spain, 1880-1930)», Francisco J. Beltrán Tapia (Nuffield College, University of Oxford); treball conjunt amb Santiago de Miguel Salanova (Universidad Complutense de Madrid)
13.00 h Discussió


Quarta sessió. Discussant: Ricard García Orallo (Universitat de Girona)
16.00 h «De campesinos a financieros y ministros. Procesos de movilidad geográfica y social en el mundo rural vasco en “la hora del XVIII” (1650-1820)», José María Imízcoz Beunza (Universidad del País Vasco)
16.30 h «Estrategias empresariales e identidad étnica en migrantes españoles en el Perú (1890-1945)», Núria Sala i Vila (Universitat de Girona)
17.30 h «Between permanence and change - Mobilities and immobilities, through the diverse features of different flows of Portuguese emigration», João Baía (IELT-FCSH/UNL)
18.00 h Discussió

Organització:
El seminari s’emmarca en el desenvolupament dels projectes del Ministeri que s’estan desenvolupant en el si del Centre de Recerca d’Història Rural:

HAR2011-25077: Processos d’empobriment i d’enriquiment de les societats rurals. Una via d’anàlisi de les dinàmiques socials en la història. Investigadora principal: Rosa Congost-

HAR2011-27121: Mercat financer i petites ciutats a la Catalunya nord-oriental dels segles XIV i XV. Investigador principal: Pere Ortí.

I constitueix una de les activitats programades en el marc de la xarxa internacional

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COORDINATION NETWORK (GDRI)

“CRIses and Changes in the European Countryside in the long run” 

(CRICEC)

Comitè científic organitzador:
Rosa Congost (UdG), Pere Orti (UdG), Enric Saguer (UdG), Gerard Béaur (CNRS, EHESS), Rui Santos (U. Nova de Lisboa)


Coordinació: Rosa Congost Colomer


Lloc de realització: Facultat de Lletres de la UdG (Pl. Ferrater Mora, 1, Girona)


Preu de matrícula: 30
Gratuït per als estudiants de la UdG i socis de l’Associació d’Història Rural de les ComarquesGironines i/o de la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA)

La Facultat de Lletres de la UdG convalida l’assistència i avaluació del seminari amb 1 crèdit delliure elecció.


Aquest seminari forma part dels Tallers de Recerca del Màster Iniciació a la Recerca en Humanitats, Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura (UdG, Facultat de Lletres).
Més informació / Más información / More information: Secretaria del Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica). Facultat de Lletres. Pl. Ferrater Mora, 1 - 17071 Girona. Tel (+34) 972 418 945. a/e: dir.irh@udg.edu