Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Arxiu de notícies

Cercador


  

Arxiu de noticies

22/04/2014
Surt un nou volum d’Estudis d’Història Agrària
EHA25

S’ha publicat el número 25 de la revista Estudis d’Història Agrària. Aquest volum està dedicat a “Conflictes i negociació en el món rural”

S’ha publicat el  nº 25 de la revista Estudis d’Història Agrària, dedicat a “Conflictes i negociació en el món rural”. La revista, fundada el 1978 per Emili Giralt, l’editen el Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la UB i el Centre de Recerca d’Història Rural de la UdG.

El contingut d’aquest número és el següent:

J.A. Redondo Cardeñoso, Condenados a no entenderse: conflictividad agro-pastoril en torno al aprovechamiento de los pastos en la Tierra de Campos (1900-1923)

R. Lluch, Tot pensant en el conflicte remença: reflexions i propostes

J.M. Gaston Aguas, Empoderamiento comunero y conflicto en el sur de Navarra: Falces, 1800-1936

V. Gual i X. Jorba, Conflictivitat rural a la Catalunya nova

G. Jover i J. Pons, Notes sobre resistència pagesa i paisatges agraris en els dominis de Lloseta i l’Aquerial d’Estorell, 1428-1532

            B. Andreucci, Labradores y vecinos en la campaña bonaerense a mediados del siglo XIX

P. Gifre, Drets d’aigua, drets de la terra i conreu de l’arròs a l’Empordà del segle XVIII