If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Arxiu de notícies

Cercador


  

Arxiu de noticies

4/23/2013
Nova publicació: Possessions, renda de la terra i treball assalariat. L’illa de Mallorca, 1400-1660
coberta

Gabriel Jover Avellà, professor d'Història i Institucions Econòmiques de la UdG i membre del Centre de Recerca d'Història Rural ha publicat, juntament amb Jerònia Pons Pons (Universitat de Sevilla), una monografia sobre els grans patrimonis agraris mallorquins durant la baixa edat mitjana i inicis de l'època moderna.

La monografia, que ha aparegut dins la Biblioteca d'Història Rural coeditada per la UdG, l'Associació d'Història Rural i Documenta Universitaria, vol aprofundir en alguns dels trets originaris de l’estructura agrària mallorquina moderna. D’una banda replanteja la interpretació sobre la formació dels patrimonis agraris de l’aristocràcia durant els segles XV i XVI; emfasitzant el paper que tingué la desigualtat al si de les comunitats vilatanes en l’emergència de la gran  propietat i la  precocitat  d’alguns d’aquests processos.  En  segon  lloc  estudia  el  procés  de formació de les possessions i indaga en la lògica econòmica  de  les  grans  hisendes  i  de  les  seves unitats d’explotació.     Seguidament analitza l’organització de l’espai, els sistemes d’usos del sòl i les estratègies que seguiren els terratinents per fer front  als increments  dels  costos  econòmics  que comportava la intensificació del cultiu. Per últim, estudia  la  difusió  del  contracte  d’arrendament  a curt termini, i tracta d’analitzar les relacions entre els processos d’intensificació agrària i la distribució de l’excedent entre terratinents, arrendataris i assalariats.