Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Arxiu de notícies

Cercador


  

Arxiu de noticies

13/09/2011
Jornada
imatge

Comptes de pagès. Les comptabilitats agràries com a font per a la història econòmica i social.

Universitat de Girona, 7 d'octubre de 2011

Organitza:Centre de Recerca d'Història Rural - Institut de Recerca Històrica (Universitat de Girona) i Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines

L’Institut de Recerca Històrica organitza, el 7 d'octubre, una Jornada de recerca en què es tractarà els registres comptables, les seves possibilitats i limitacions com a fonts per a l'estudi de les societats rurals, així com  dur a terme una reflexió metodològica sobre la potencialitat analítica d'aquestes fonts.

 

Els registres comptables són una de les fonts escrites més antigues i, alhora, més abundants de la humanitat. Les tauletes ceràmiques mesopotàmiques suggereixen que l’escriptura va sorgir d’aquestes primitives formes de comptabilitat i, tot i que encara poc explotada, una part important de la documentació històrica procedent de tot tipus d’institucions públiques, empreses i patrimonis està constituïda, precisament, per una àmplia i diversa tipologia de comptabilitats. Hi ha un acord generalitzat sobre les enormes potencialitats que tenen aquestes fonts per explorar la lògica social i econòmica de les explotacions que caracteritzen els sistemes agraris, però des de la publicació dels treballs de Campbell, sobre l’etapa medieval, i de Turner, Afton i Beckett, referits al període modern i contemporani, s’han obert noves expectatives sobre aquests materials, tot i que alguns autors en destaquen algunes limitacions, principalment relacionades amb la generalització dels resultats obtinguts.

L’objectiu de la jornada és discutir sobre les possibilitats i limitacions d’aquestes fonts per a l’estudi de les societats rurals. A més de caracteritzar les comptabilitats agrícoles segons els seus autors, els seus objectius, la seva diversitat tipològica i el seu contingut, es pretén dur a terme una reflexió metodològica sobre la potencialitat analítica de la font per a la construcció de sèries de preus, producció i rendiments, l’anàlisi del mercat de treball i dels salaris, processos de treball i innovacions tècniques, l’estudi del comportament econòmic dels propietaris o dels agricultors i altres qüestions historiogràficament rellevants.

 

* Programa