Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Arxiu de notícies

Cercador


  

Arxiu de noticies

08/06/2011
XIII Seminari d'Història Econòmica i Social
Imatge

XXIII Seminari d’Història Econòmica i Social.
LES PRÀCTIQUES EMFITÈUTIQUES A L’ÈPOCA MODERNA I CONTEMPORÀNIA. Una perspectiva comparada.

Universitat de Girona, 16-18 de juny de 2011

Imatge Els debats sobre l’emfiteusi han girat moltes vegades al voltant del seu suposat caràcter feudal, però preguntar-se sobre l’emfiteusi també significa preguntar-se sobre un instrument d’explotació de recursos i, per tant, un possible instrument de creixement econòmic i de distribució de rendes, en diferents èpoques, a moltes regions. El seminari reunirà experts de diferents països europeus i llatinoamericans interessats a aproximar-se a les pràctiques emfitèutiques a diferents regions i períodes, que abracen les èpoques moderna i contemporània, per reflexionar i discutir per què aquest instrument contractual va ser utilitzat o refusat per grups socials de característiques molt diferents i en contextos diferents.

 

* Programa