Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Arxiu de notícies

Cercador


  

Arxiu de noticies

09/08/2010
XXII Seminari d’Història Econòmica i Social
fragment del programa

PROCESSOS D’EMPOBRIMENT I ENRIQUIMENT EN EL MÓN RURAL (Girona, 21-23 juny de 2010)

PROCESSOS D’EMPOBRIMENT I  ENRIQUIMENT EN EL MÓN RURAL

En aquest segon seminari del   projecte «Dinámicas  sociales  y  cambio  histórico  en sociedades  rurales:  anàlisis  de  los  grupos  y las desigualdades sociales (HAR2008-02960), l’equip  investigador  proposa  explorar  noves vies  en  l’anàlisi  de processos  d’empobriment i  d’enriquiment  en  el  món  rural.  Com  en ocasions anteriors,  la  perspectiva  comparada i  la  mirada  de  llarga  durada  a  uns mateixos problemes facilitades pel diàleg entre investigadors de diferents àrees i èpoques han d’ajudar  a  comprendre  millor  les dinàmiques socials reals que s’amaguen darrere d’aquests processos, situats en el nucli del canvi històric.