If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Arxiu de notícies

Cercador


  

Arxiu de noticies

12/2/2009
L'evolució del paisatge forestal a les terres gironines a la segona meitat de segle XX. Josep Gordi i Serrat
llibre Josep Gordi

Josep Gordi i Serrat
Col·lecció Estudis 13
Biblioteca d'Història Rural

Aquesta monografia té com a objectiu establir i caracteritzar les principals etapes de l’evolució del paisatge forestal de les comarques gironines entre 1950 i l’any 2000. Per a fer-ho s'utilitzen fonts d'informació diverses, tant de caràcter quantitatiu com qualitatiu (estadístiques, cartografia, fotografies històriques i actuals, textos literaris, entrevistes...), juntament amb un nombre considerable d'elements gràfics, fotogràfics i cartogràfics, no només com a il·lustracions sinó com a elements argumentals. La pretensió és oferir una visió holística de l’evolució i la percepció del paisatge forestal, posant èmfasi en l'impacte de les activitats econòmiques i dels incendis, per plantejar potencials escenaris paisatgístics de futur.

 

Josep Gordi Serrat (1959) és doctor en geografia, professor a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona i membre del Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge. Les seves principals línies de recerca són l'evolució històrica i els problemes actuals de la gestió de l'espai forestal i l'anàlisi del paisatge des de l'òptica de l'urbanisme, del turisme i la seva gestió global. Ha publicat diversos articles i llibres, entre els quals destaca Passejades pels boscos de Catalunya(Barcelona: Proa, 2000) i Els boscos (Quaderns de la Revista de Girona, 2005).

 

 

Per adquirir-lo cliqueu aquí