Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Arxiu de notícies

Cercador


  

Arxiu de noticies

03/11/2009
6è. Seminari d'història medieval. Curs 2009-2010
SHM '09-10

El Grup de Recerca consolidat Renda Feudal i Fiscalitat a la Catalunya Baixmedieval, la Institució Milà i Fontanals (CSIC) i el Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona, organitzen el 6è Seminari d'història medieval.

6è. Seminari d'història medieval. Curs 2009-2010

 

Coordinadors: Manuel Sánchez Martínez i Pere Orti Gost
Lloc de realització: Aula C3, Facultat de Lletres de la UdG (Pl. Ferrater Mora, 1, Girona)
Horari: Divendres a les 11 h.


  • 23 d’octubre 2009

Florent Garnier, Université d’Auvergne Clermont-Ferrand 1
La ville médiévale, un laboratoire fiscal ? L’exemple des consulats du Midi de la France au Moyen Âge

 

  • 13 de novembre 2009

Víctor Farías Zurita, Universitat Pompeu Fabra
La carnal inmundicia. La moral clerical y la sexualidad en el Occidente latino medieval

 

  • 11 de desembre 2009

Carlos Laliena Corbera, Universidad de Zaragoza
Mercados sin competencia. La formación de las estructuras mercantiles en la Corona de Aragón, 1280-1320

 

  • 15 de gener 2010

Antoni Riera Melis, Universitat de Barcelona
‘Tingueu sempre ben abastada la ciutat...’ L’aprovisionament cerealístic a les ciutats catalanes a la Baixa Edat Mitjana

 

  • 5 de febrer 2010

Phillipp Schofield, Aberystwyth University
Credit in the medieval English countryside

 

  • 19 de març 2010

Elodie Lecupre-Desjardin, Université Lille 3-Charles de Gaulle
Peines et châtiments dans les villes des anciens Pays-Bas bourguignons

 

  • 16 d’abril 2010

Antonio Malpica Cuello, Universidad de Granada
Las ciudades nazaríes y la ciudad andalusí de Granada

 

  • 7 de maig 2010

Serena Morelli, Università di Palermo
Corona, aristocrazia ed elites a Napoli nel XIII secolo

 


Aquest seminari té reconegut 1 crèdit de lliure elecció per la UdG.

 

* Programa seminari