Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Campus Oberts

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Camps oberts

logo camps oberts 

 

 

 

 

 

 

Imatge 

 

 

 

 

XXIII Seminari d'Història Econòmica i Social. LES PRÀCTIQUES EMFITÈUTIQUES A L'ÈPOCA MODERNA I CONTEMPORÀNIA. Una perspectiva comparada.

Universitat de Girona, 16, 18 de juny de 2011

Organtiza:Centre de Recreca d'Història Rural - Insitut de Recreca Històrica (Universitat de Girona) i Centre Nationtal de la Recherche Scientifique - GDR 2912 (CNRS)

Patrocina: Ministerio de Ciencia e Innovación - Projecte HAR2008 - 02960/Hist

* Programa

 

 

 

Textos proposats per a les sessions/Textos propuestos para las sesiones/des textes proposé pour les séances:

 

Primera sessió/Primera sesión/Première séance

Eleftheria Zei, "Practiques emphytéotiques et rapports de pouvoir dans le monde insulaire grec, 17ème et 18ème siècles: résistances et transitions.

Rui Santos, "Modernnité économique et plasticité des contrats traditionnels: le rôle changeant de l'emphytéose en Alentejo à la fin de l'Ancien Régime".

 

Segona sessió/Segunda sesión/Deuxième séance

Fabrice Boudjaaba, "Les practiques emphytéotiques en Normandie au XVIIIème siècle: les usages multiples de la fieffe".

Michela Barbot, "L'Emphytéose et les autres formes de propriété dissociée en Italie du Nord (XVIème - XIXème siècles): une perspective comparative entre villes et campagnes".

Jean Michel Boehler, "Le Hoflehn dans l'espace germanique: une forme de propriété déguisée? Le cas de la campagne alsacienne aux XVIIème et XVIIIème siècles".

Pegerto Saavedra, "Los foros: fuentes de rentas y fuentes de conflictos en la Galicia Moderna". Versión castellano.

 

Tercera sessió/Tercera sesión/Troisème séance

Rosa Congost, Pere Gifre i Enric Saguer, "El paper de les pràctiques emfitèutiques en les transformacions socials i econòmiques de la Catalunya dels segles XVIII al XX". Versió anglesa.

Gabriel Jover i Antònia Morey, "De «l'emfiteusi feudal» a «l'emfiteusi comuna»: Mallorca, segles XVIII - XX".

 

Quarta sessió/Cuarta sesión/Quartième séance

Fernando Armas, "Enfiteusis y contexto económico: el comportamiento de las instituciones religiosas en la ciudad de Lima, siglo XIX".

Cecilia Fandos y Ana Teruel, "¿Expropiación o formación de un campesinado minifundista? La enfiteusis en el Norte de Argentina (Provincia de Jujuy), en el siglo XIX".

 

Cinquena sessió/Quinta sesión/Cinquiène séance

Benedita Camara, "Colonia contract of Madeira was not classified as emphyteusis by the Portuguese civil code (1867). The new legal framework allowed long term cooperation between agents?".

Rosa Congost, "La pervivència dels censos a la Catalunya contemporània".   Versió francesa.

Rafael Vallejo, "La supervivencia de los foros en Galicia con la desamortización"Versión castellano.

 

NOTA: Es penjaran els textos a mesura que vagin arribant/Los textos se colgara a medida que lleguen/les textes se pendront à mesure qu'ils arrivent