Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Cursos

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Cursos

CURSOS

En col·laboració amb l’Arxiu Històric de Girona, el Centre de Recerca d'Història Rural ha organitzat alguns cursos orientats a difondre uns coneixements eminentment pràctics d’interès per als actuals, o potencials, usuaris dels arxius històrics.


"Curs de paleografia, segles XIV-XVII" (novembre 2000 i maig 2001)

Organitzat per: Arxiu Històric de Girona i Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC-Vicens Vives) de la UdG

Professor: Gabriel Roure (arxiver capitular de Girona)

Dates: 10, 11, 17, 18, 24 i 25 de novembre de 2000 (primera edició); 4, 5, 11, 12, 18 i 19 de maig de 2001 (segona edició)

Lloc: Arxiu Històric de Girona

Crèdits de lliure elecció: Aquest curs és convalidable per un crèdit de lliure elecció de la UdG.


Curs "Fonts i tècniques per a estudis de genealogia" (març - abril 2000)

L'objectiu del curs era donar a conèixer els fons que poder ser útils als estudis genealògics i posar a l'abast les noves tecnologies de treball amb aplicacions informàtiques.

Organitzat per: Arxiu Històric de Girona, Secció Vicens Vives de l'Institut de Llengua i Cultura Calanes (UdG) i Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines.

Professors: Llorenç Ferrer i Alòs (professor de la Universitat de Barcelona), Xavier Anton Pelayo (professor de la Universitat Autònoma de Barcelona), David Moré (investigador i membre de l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines), Pere Trijueque (investigador i expert en informatització de dades), Ricard Garcia (membre de la Secció Jaume Vicens Vives de l'ILCC) i Enric Cabruja (científic del Centre Nacional de Microelectrònica del CSIC)

Dates: 31 de març, 1 i 7 d'abril de 2000

Lloc: Arxiu Històric de Girona i Facultad de Lletres de la Universitat de Girona

Crèdits de lliure elecció: Sol·licitarem la convalidació del curs per 1 crèdit de lliure elecció de la Universitat de Girona (informació a finals de maig trucant el telèfon 972 41 89 45).


Curs "El llatí dels documents dels segles XII-XVIII" (novembre de 1999)

Organitzat per: Arxiu Històric de Girona i Secció Vicens Vives de l'Institut de Llengua i Cultura Calanes.

Professor: Laureà Pagarolas i Sabaté, Doctor en Geografia i Història (Història Medieval) per la Universitat de Barcelona i arxiver de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona i del Col·legi de Notaris de Catalunya.

Dates: novembre de 1999

Lloc: Arxiu Històric de Girona

Crèdits de lliure elecció: Els estudis de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona reconeixeran a aquesta activitat com a 1 crèdit de lliure elecció.


Curs "La documentació notarial. Tipus de documents i recerca històrica" (març i maig 1994)

Organitzat per: Arxiu Històric de Girona i Secció Vicens Vives de l'Institut de Llengua i Cultura Calanes

Professor: Laureà Pagarolas i Sabaté (Director de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona)

Dates: 4, 11 i 18 de març de 1994; 5 i 19 de maig de 1994

.