Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Coloquios

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Coloquios

COL·LOQUI INTERNACIONAL: TERRITORIO Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA

Universitat de Girona, 23-24 d'octubre de 2009 Coloquio internacional america latina

El passat 23 d'octubre es va celebrar a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona el Col·loqui Internacional: Territorio y representación política en América Latina.

Organització: C.E.E.IB (Consejo Español de Estudios Iberoamericanos) i del Centre de Recerca d'Història Rural (IRH).

Amb el suport de: Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur, la Fundación Carolina i el Ministerio de Ciencia e Innovación amb l'acción complementaria HAR2009-06393-E/HIST.

Ponents: Luis Rodríguez Yunta (CSIC-CINDOC), Rosario Sevilla (EEHA-CSIC), Xavier Arbós Marín (UdG), Ascensión Martínez Riaza (UCM), Víctor Peralta Ruiz (CSIC), Núria Sala i Vila (UdG), Rosa Congost Colomer (UdG), Elda González Martínez (CSIC), Enrique Coraza de los Santos (USAL), Ángel Duarte Montserrat (UdG), María Asunción Merino Hernando (UNED), Esmeralda Broullón Acuña (CSIC), Pilar Cagiao Vila (USC), Joaquim M. Puigvert Solà (UdG), Gustavo H. Prado, José Mª Pérez Collados (UdG), Marco Aparicio Wilhelmi (UdG), Asier Martínez de Bringas (UdG), Salvador Martí Puig (USAL), Alexandre Surrallés i Calonge (CNRS).

* Programa Col·loqui


COL·LOQUI INTERNACIONAL LA DESAMORTITZACIÓ DELS BÉNS ECLESIÀSTICS. UNA PRESPECTIVA COMPARADA: FRANÇA, PENÍNSULA IBÈRICA, AMÈRICA LLATINA desamortitzacio2008.jpg 

Universitat de Girona, 20-22 de novembre de 2008

Al llarg de la història, l’Església s’ha enfrontat sovint amb estats que han cercat de fer-la participar de les seves despeses, o fins i tot li han confiscat part del seu patrimoni. Però el fenomen assoleix un nova dimensió a partir de la Revolució francesa, en recolzar-se en una nova concepció d’estat i de nació. El 2 de novembre de 1789, a França, l’Assemblea Nacional Constituent aprova la nacionalització dels béns de l’Església i els posa en venda. Les conquestes dels exèrcits de la Revolució i de l’Imperi estenen el fenomen a bona part d’Europa, per exemple a Espanya i Portugal, i el porten fins a l’Amèrica llatina. En tots aquests territoris, el fenomen desamortitzador, que comprenia una fase prèvia de confiscació i de nacionalització de béns, va afectar també les terres comunals o les terres «sense propietari». Dos segles després de l’inici de les independències hispanoamericanes, és interessant observar aquest procés des d’una perspectiva comparativa.

Organització: Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona, projecte de recerca HUM2005-04731/HIST, Grup de recerca Sociétés rurales européennes, Groupe de recherches pour l’histoire économique et sociale des campagnes (XVe-XXe siècles) CNRS-Paris, SORE-GHREC i Centre de Recherches Historiques (CRH-EHESS-Paris)

Amb el suport de: Ministerio de Ciencia e Innovación, Generalitat de Catalunya, Fundació privada Girona Universitat i Futur, Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de Paris, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA-México), Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA-Lima).

Lloc de realització: Facultat de Lletres de la UdG (Pl. Ferrater Mora, 1, Girona)

Ponents: Guy Lemarchand (Université de Rouen), Pegerto Saavedra (Universidade de Santiago de Compostela), Pablo F. Luna (Université Paris 4-Sorbonne), María Elena Barral (Conicet, Universidad de Luján, Argentina), Francisco Cervantes (Universidad de Puebla, México), Bernard Bodinier (Université de Rouen), Josep Fontana (Universitat Pompeu Fabra), Nuno Monteiro (Universidade de Lisboa, Portugal), Nuria Sala i Vila (CRHR, Universitat de Girona), Bernard Bodinier (Université de Rouen), Rosa Congost (CRHR, Universitat de Girona), Gisela Von Wobeser (Universidad Nacional Autónoma de México), Alex Ortegal (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú), Gérard Béaur (CNRS, CRH-EHESS), Fabrice Boudjaaba (CNRS), Germán Rueda (Universidad de Cantabria), Fernando Armas Asín (Universidad de Lima, Perú) i Maurice Aymard (MSH-Paris).

   col·loqui desamort2.jpg   col·loqui desamort1.jpg

 

COL·LOQUI LES VILES CATALANES ENTRE ELS SEGLES XII I XIV: SENYORIA, COMUNITAT I ESTRUCTURES FISCALS (15, 16 i 17 de novembre de 2001) col·loqui viles 

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Vicens Vives, UdG) i Institució Milà i Fontanals (CSIC)


Comissió organitzadora: Lluís To Figueras (UdG), Pere Orti Gost (UdG), Manuel Sánchez Martínez (Institució Milà i Fontanals) i Víctor Farías Zurita (Universitat Pompeu Fabra) Ramon Garrabou (UAB) i Enric Saguer (ILCC-UdG)

Dates de celebració: del 15 al 17 de novembre de 2001

Lloc de realització: Fontana d'Or i Facultat de Lletres de la Universitat de Girona


Ponents: Marc Boone (Universiteit Gent), R. H. Britnell (University of Durham), Benoît Cursente (Université de Toulouse II-Le Mirail), Lídia Donat (Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines), Víctor Farías (Universitat Pompeu Fabra) Antoni Furió (Universitat de València), Maria Ginatempo (Università degli Studi di Siena), Rosa Lluch (Universitat de Barcelona), Elvis Mallorquí (IES Santa Coloma de Farners, Girona), Jordi Morelló (Universitat de les Illes Balears), Pere Orti (Universitat de Girona) Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid), Manuel Sánchez (Institució Milà i Fontanals, CSIC), Xavier Soldevila (IES Pineda de Mar, Barcelona), Lluís To (Universitat de Girona), Max Turull (Universitat de Barcelona) i Pere Verdés (Institució Milà i Fontanals, CSIC).

Marc Boone