Màster Universitari en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector Turístic

Preinscripció, admissió i matrícula

Contacte

Centre d'Estudis de Postgrau
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Centre d’Empreses - Giroemprèn
Pic de Peguera, 11
17003 Girona

Tel. +34 972 210 299
Fax. +34 972 210 324
cep@udg.edu

Com arribar al CEP:

 

Preinscripció oberta

Preinscripció, admissió i matrícula

Requisits d'admissió

Titulats universitaris en l’àmbit de l’arquitectura i la enginyeria (arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria de l’edificació, enginyeria en tecnologia industrial, enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil) i altres de l’àmbit, segons el seu expedient acadèmic i currículum, en el cas que la demanda de places excedeixi l’oferta fixada (40 places).

També tindran accés directe al Màster aquells titulats universitaris de Grau de Ciències Ambientals, Grau en Turisme i Grau de ADE. No es preveu l’accés a aquest Màster de titulats universitaris d’altres graus que no siguin els específicament assenyalats.

Amb caràcter excepcional, i sempre que l’oferta de places sigui superior a la demanda, el Consell de Màster podrà considerar l’admissió de forma condicionada, d’aquells estudiants que no compleixin els requisits d’accés però que es prevegi que en el moment d’iniciar-se les activitats puguin complir-ho.

 

Preinscripció

Preinscripció en línia