Màster Universitari en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Presentació

Contacte

coordinadora del màster:

Mònica González Carrasco

Telèfon: 972 419 611

Correu electrònic: monica.gonzalez@udg.edu 

 

secretaria del màster:

Carles Trèmols

Telèfon: 972 418253

Correu electrònic: carles.tremols@udg.edu

Notícies

Dibuix calendari
Horaris curs 2017-18
Les classes del primer curs començaran el 2 d'octubre de 2017 i finalitzaran el 23 de maig de 2018
04/09/2017
Segell acreditació AQU
Acreditació Agència Qualitat Sistema Universitari Català
El Màster de Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans obté l'acreditació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU) que avalua de forma externa les titulacions oficials.
18/05/2016

Presentació

L’àmbit del treball, les relacions laborals i la gestió dels recursos humans a les organitzacions ha esdevingut un camp professional de gran interès pel seu valor estratègic en relació amb el benestar de les persones en el context laboral, la competitivitat de les empreses i el desenvolupament socioeconòmic.

El treball ha estat sempre un tema central en la vida de les persones però les transformacions tecnològiques i socioeconòmiques de les darreres dècades han comportat canvis importants en les funcions, tasques i responsabilitats associades a l’ocupació. Actualment es requereix una major qualificació, flexibilitat, capacitat d’adaptació, anticipació i actualització professional permanent. Entre els canvis més significatius que s’han produït en el món laboral destaquen una progressiva intensificació de les demandes laborals, un augment significatiu de patologies associades al treball i a les relacions interpersonals, un desplaçament cap al treballador/a de la responsabilitat de formar-se, gestionar la seva carrera, mantenir un alt nivell de competència professional i aportar valor a la seva feina, juntament amb una certa tendència cap a una cultura de cooperació en les relacions laborals.

Aquest nou escenari ha afectat a la formació dels/les professionals encarregats de la orientació de les persones en el mercat de treball i dels/les responsables del desenvolupament i gestió dels/les treballadors/es a les organitzacions, en el sentit d’augmentar el rang i complexitat de funcions a desenvolupar i l’exigència de les seves competències.

Sensible a aquestes demandes, la Universitat de Girona ofereix un màster oficial en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans adreçat a la formació especialitzada d’aquests/es professionals. Es tracta d’una formació de postgrau a la que poden accedir les persones graduades en titulacions directament relacionades amb aquest àmbit: Administració i Direcció d’Empreses, Psicologia, Dret, Enginyeria, Pedagogia, Ciències del Treball, Graduat Social o Ciències Empresarials, entre altres.