Màster Universitari en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Pla d'estudis

Contacte

coordinadora del màster:

Mònica González Carrasco

Telèfon: 972 419 611

Correu electrònic: monica.gonzalez@udg.edu 

 

secretaria del màster:

Carles Trèmols

Telèfon: 972 418253

Correu electrònic: carles.tremols@udg.edu

Pla d'estudis

El pla d’estudis s’estructura entorn de cinc mòduls formatius de contingut teòric i pràctic que es desenvolupen al llarg de tres semestres:

 

1) Intermediació laboral i gestió de l'ocupació: Economia del treball; Polítiques d'ocupació; Orientació i assessorament laboral; Selecció de personal i incorporació).

 

2) Gestió laboral: Estratègies legals en l'àmbit de les Relacions Laborals; Gestió de la Seguretat Social; Processos laborals: procediments judicials i extrajudicials de solució de conflictes laborals; Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals; Perfil d'empresari: tipus d'empresa i relacions entre empresaris).

 

3) Recursos Humans: (Estratègia, cultura, clima i comportament organitzacional; Desenvolupament i direcció de persones i equips; Salut i qualitat de vida en el treball; Auditoria de Recursos Humans).

 

4) Pràctiques professionals i/o de recerca supervisades: El màster contempla la realització de pràctiques supervisades en organitzacions o empreses (itinerari professionalitzador) o en grups de recerca (itinerari de recerca). Per a la realització de les pràctiques professionals, la Universitat de Girona manté convenis amb diverses institucions i empreses de l’àmbit de coneixement del màster amb la participació de professionals en exercici amb àmplia experiència en aquest camp d’especialització.

 

5) Treball final de màster: Projectes d'innovació i desenvolupament en l'àmbit del treball i de les organitzacions i Investigació aplicada a l'àmbit del treball i de les organitzacions).