Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Treball Final de Màster

contacte

Dra. Marta Sadurní

Coordinadora del Màster en Psicologia General Sanitària

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Telèfon: 972 418260

E-mail: marta.sadurni@udg.edu

Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster (TFM) és la darrera etapa de la formació del Psicòleg General Sanitari. En aquest sentit, s'espera que l'estudiant sigui capaç de posar en pràctica les competències pròpies d'aquest camp professional.

L’estudiant decideix, de manera consensuada amb el consultor, quina serà la seva línia de treball. Per tal d'assolir aquest objectiu, és imprescindible un alt grau d'implicació i capacitat d'orientar el treball d'acord amb les indicacions del consultor del TFM, quant a la planificació, temporalització i execució del seu treball

Document TFM