Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Estructura General

contacte

Dra. Marta Sadurní

Coordinadora del Màster en Psicologia General Sanitària

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Telèfon: 972 418260

E-mail: marta.sadurni@udg.edu

Estructura General: Pla d'estudis/Competències/Temporalització