Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Pla d'estudis

contacte

Dra. Marta Sadurní

Coordinadora del Màster en Psicologia General Sanitària

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Telèfon: 972 418260

E-mail: marta.sadurni@udg.edu

Pla d'estudis


Pla d’estudis del Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària. Universitat de Girona (versió presencial) i Universitat Oberta de Catalunya (versió on-line).

 

Mòdul bàsic: Fonaments científics i professionals de la Psicologia Sanitària (6 ECTS) s’ha concretat en la matèria: Fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària.

 

El mòdul específic:  Avaluació i diagnòstic en Psicologia de la salut. Intervenció en Psicologia de la salut. Entrenament en habilitats bàsiques del psicòleg general sanitari (42 ECTS) s’ha concretat en les següents matèries obligatòries:   

1.     Models i tècniques avançades en avaluació i diagnòstic en Psicologia de la Salut. 6 ECTS. Semestral.

2.     Entrenament en habilitats professionals del psicòleg general sanitari. 6 ECTS. Semestral.

3.     Promoció, prevenció i  intervenció en Psicologia de la salut I 4,5 ECTS. Semestral

4.     Promoció, prevenció i intervenció en Psicologia de la salut II 4,5 ECTS. Semestral

5.     Intervenció en salut mental infanto-juvenil. 6 ECTS. Semestral.

6.     Intervenció en salut mental en adults i persones grans. 6 ECTS. Semestral.

7.     Intervenció neuropsicològica. 3 ECTS. Semestral.

8.     Intervenció en persones amb diversitat funcional i intel.lectual. 3 ECTS. Semestral.

9.     Investigació en salut i qualitat de vida. 3 ECTS. Semestral.

 

El Mòdul de Pràctiques Externes (30 ECTS) s’ha concretat en dues matèries obligatòries: Pràctiques Externes I i Pràctiques Externes II. Finalment cal realitzar  el Treball Fi de Màster (12 ECTS).