Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Professorat del Màster

contacte

Dra. Marta Sadurní

Coordinadora del Màster en Psicologia General Sanitària

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Telèfon: 972 418260

E-mail: marta.sadurni@udg.edu

Professorat del Màster

Direcció Acadèmica
Dra. Marta Sadurní Brugué (UdG)
Docents del Màster presencial i/o on-line

El Professorat que impartirà el Màster Universitari està compost per professorat de la Universitat de Girona i de la Universitat Oberta de Catalunya. Cal destacar que en honor de potenciar l'enriquiment i el treball cooperatiu entre docents de les dues universitats s'han articulat mecanismes com els coordinadors d'assignatures que propissien el treball conjunt i universitari dels docents que imparteixen una mateixa assignatura encara que la modalitat sigui diferent (presencial i virtual).D'altra banda, el Màster ha incorporat com a docents professionals experts en l'àmbit de la psicologia psicosanitaria. La plantilla de professorat que impartirà docència al Màster en la seva versió presencial i/ on-line està composta pel següents docents: 

Manuel Armayones Ruiz (UOC), Maria Aymerich Andreu (UdG), Inés Caño Melero (UdG), Beatriz Caparrós Caparrós (UdG), Jordi Cid Colom (UdG), Mònica Cunill Olivas (UdG), Albert Fornieles Deu (UOC), Mariona Gifre Monreal (UdG), Ana Belén Gómez Lima (UdG), Beni Gómez Zúñiga (UOC), Noemí Guillamón Cano (UOC), Eulàlia Hernàndez Encuentra (UOC), Luís Heredia Santaella (UOC), Pilar Monreal Bosch (UdG), Elena Muñoz Marrón (UOC), Jose Antonio Muñoz Moreno (UdG), Ruben Nieto Luna (UOC), Maria Teresa Pi Ordoñez (UdG), Montserrat Planes Pedra (UdG), Anna Maria Pujolràs Baró (UdG), Carles Rostàn Sánchez (UdG), Marta Sadurní Brugué (UdG), Pedro Salmerón Sánchez (UOC), Montserrat Vall-llovera Llovet (UOC), Eduard Vallés Majoral (Udg), Ferran Viñas Poch (UdG).