If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Criteris de selecció

contacte

 

Dra. Marta Sadurní Brugué

Coordinadora del MUPGS

Universitat de Girona- Universitat Oberta de Catalunya

Telèf.972418260

e-mail: marta.sadurni@udg.edu

 

Per fer la preinscripció (tan si es vol fer el Màster on-line com presencial) cal anar a: 

www.udg.edu/masters

Criteris de selecció

Criteris de selecció

Per tal regular millor la distribució entre els estudiants que vulguin cursar el màster de manera virtual o presencial i així garantir la qualitat de la docència en ambdues modalitats, a partir del curs 2017-18 es distribuiran les 60 places de nou accés en 45 places de nou accés per a la modalitat virtual i 15 places de nou accés per a la modalitat presencial.

 

En el moment de realitzar la preinscripció els estudiants han de triar a quina de les dues modalitats d’ensenyament sol•liciten la inscripció.

 

Per l’assignació de places es seguiran els criteris d’assignació establerts en la memòria de verificació però en dues llistes diferenciades segons la modalitat de docència sol•licitada per l’estudiant.

 

Els estudiants que optin per fer el màster en una o altra modalitat, un cop superat el nombre màxim de places establert per a aquesta (45 o 15 respectivament) només podran cursar-lo en l’altra modalitat si també en aquesta queden places vacants.

 

La baremació dels candidats per a l’assignació de places per al Màster en Psicologia General Sanitària es farà ponderant els mèrits de la manera següent:

 

1. Nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis de grau o llicenciatura en Psicologia, 90%

2. Altres titulacions de postgrau vinculada amb les àrees docents de Personalitat, avaluació i Tractament Psicològic, o amb la Psicologia Clínica i de la Salut que sigui declarada sanitària, 10%