Màster en Promoció de la Salut

Presentació

Contacte

Coordinadora
Dra. Dolors Juvinyà 

infomastersalut@udg.edu

 

 

Presentació

La promoció de la salut com estratègia eficaç per a la millorar la salut i la qualitat de vida va sorgir com a resultat d'un important canvi en la teoria de la salut pública com contempla la  carta d'Ottawa (1986), que reconeix les cinc àrees claus de la promoció de la salut: la formulació de la polítiques saludables, la creació d'entorns saludables, l'enfortiment de l'acció de la comunitat, el desenvolupament d'aptituds personals per la vida i la reorientació dels serveis de salut.

En el nostre context, el sistema de salut evoluciona d'acord als nous avenços científics i a les noves necessitats de salut, adequant-se a les característiques i necessitats de la població, i necessita de professionals preparats per afrontar el lideratge de centres, serveis o unitats d'acord amb els nous criteris de gestió, de recerca o clínics, com reflecteixen el Llibre Blanc de les professions sanitàries, així com també les noves línies que impulsa la Conselleria de Salut.

Tenint en compte aquesta realitat, aquest màster ofereix la possibilitat que els professionals de la salut i altres professionals interessats en aquest àmbit, puguin ampliar i aprofundir els seus coneixements professionalitzadors i/o de recerca des d'una formació multidisciplinària tot incorporant la promoció de la salut; i també permet l'accés al doctorat.


Declaració de Shanghai sobre la promoció de la salut en l'Agenda 2030 per al Desenvolupament (document)


CONVOCATÒRIA DE BEQUES PEL CURS ACADÈMIC 2016/17

Convocatòria de beca del CODIGI per als estudiants del Màster en Promoció de la Salut 2016/17 que siguin infermers o infermeres

Durant l’any 2016, el CODIGI amb el suport de Dipsalut, ha decidit novament atorgar dos ajuts econòmics per el finançament de la matrícula del Màster en Promoció de la Salut 2016-2017 de la UdG. 

El termini de presentació finalitza el dia 31 d'octubre.

Bases de la convocatòria.

 

PROPOSTA D'ACORD DE LA COMISSIÓ DELEGADA DE DOCÈNCIA I ESTUDIANTS DE DATA 6 D'OCTUBRE, D'APROVACIÓ DE LA LLISTA DE SOL·LICITANTS, BAREMACIÓ CORRESPONENT A CADA UN D'ELLS I RESOLUCIÓ DELS AJUTS UNIVERSITAT DE GIRONA/BANC SANTANDER PER ALS ESTUDIS DE MÀSTER DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER AL CURS 2016-2017. MODALITAT ESTUDIANTS DE L'ESTAT ESPANYOL

Ateses les bases de la Convocatòria d'Ajuts Universitat de Girona/Banc Santander per als estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2016/17. Modalitat Estudiants de l'Estat Espanyol, la Comissió Delegada de Docència i Estudiants, en data 6 d'octubre de 2016, ha acordat proposar la concessió d'ajuts a 5 estudiants del Màster en Promoció de la Salut.

 

Ajuts Universitat de Girona / Consell Social (TANCADA)

La Universitat de Girona, a través del Consell Social, convoca ajudes, en règim de concurrència competitiva, per cursar estudis de màster durant el curs acadèmic 2016-2017, per un import global de 25.000 €. 

El termini de presentació finalitza el 04 de juliol.

Convocatòria

 

Ajuts Universitat de Girona / Banc de Santander per a estudiants de màsters oficials de la UdG - Modalitat estudiants de l'Estat Espanyol. (TANCADA)

S'obre una convocatòria d'ajuts de matrícula, per a estudiants de màsters oficials de la Universitat de Girona i de màsters interuniversitaris coordinats. (Trobareu també les bases de la convocatòria a la Seu Electrònica de la UdG).

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 27 de juny.

Bases de la convocatòria

Formulari de Sol.licitud


El Màster en Promoció de la Salud rep al professor Hiram V. Arroyo

 

El Màster en Promoció de la Salud rep al professor Hiram V. Arroyo, catedràtic de Promoción de la Salud y Educació para la Salud de la Universidad de Puerto Rico y director del centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) para la capacitación e investigación en Promoción de la Salud y educación para la Salud.

El professor Arroyo és el primer professor visitant del Màster en Promoció de la Salut del curs d’enguany i participa en les primeres sessions del Màster impartint les bases conceptuals i metodològiques de la Promoció de la Salut. 


 

GRADUACIÓ DE LA 9a PROMOCIÓ DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN PROMOCIÓ DE LA SALUT

El dijous 6 d'octubre de 2016 va tenir lloc a la sala d’actes de la Facultat d’Infermeria l’acte de graduació de la novena promoció del Màster Universitari en Promoció de la Salut de la Universitat de Girona.

L’acte va estar presidit per la degana de la Facultat d’Infermeria, Dra Carme Bertran; la coordinadora del Màster, Dra. Dolors Juvinyà; la gerent de l’IDIBGI, Dra. Anna Ribas; i el Dr. Hiram V. Arroyo, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) para la Capacitación e Investigación en Promoción de la Salud y Educación para la Salud, que va pronunciar la conferència “Retos en Promoción de la Salud después de 30 años de la Carta de Ottawa”.

En el decurs de l'acte es va lliurar el premi IDIBGI al millor Treball de Fi de Màster a la Sra. Judit Pons i Baños pel treball: “Relació entre els determinants socials de la salut i la conducta suïcida a la comarca d’Osona durant els anys 2013-2015", dirigit pel Dr. David Ballester.