Màster en Promoció de la Salut

Informació general

Contacte

Coordinadora
Dra. Dolors Juvinyà 

infomastersalut@udg.edu

 

 

Informació general

 

 
Àmbit Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut
Tipus Mixt (professional i recerca)
Secretaria acadèmica Facultat d'Infermeria
Durada

60 ECTS; un curs acadèmic

Calendari i horari horaris i calendari
Règim i modalitat Temps complet; Semipresencial
Idiomes d'impartició

Català: 70%; castellà: 20%; anglès: 10% 

Indicadors de seguiment: Indicadors de la titulació
Sistema de qualitat: Processos de qualitat
Nombre màxim de places 25
Preu Públic (Preu  curs 2015-2016 per crèdit ECTS €).